§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Általános üzleti és foglalási feltételek

Verzió: 2018.04.04

1 Érvényességi terület

A FlixBus általános üzleti és különleges foglalási feltételei a FlixBus webportáljainak használatára és járatainak foglalására vonatkoznak.

2 Szerződéses partner

A járatok foglalásának és a webportálok használatának szerződéses partnere a FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, a továbbiakban FlixMobility.

3 A webportál kereskedelmi célú használata

3.1 Árösszehasonlító oldalak írásos szerződést köthetnek a FlixMobility-vel, melyben lehetővé válik számukra, hogy árakat, valamint menetrendeket kapjanak a FlixMobility-től, továbbá feldolgozzák és nyilvánosságra hozzák azokat.

3.2 Nem engedélyezett a FlixMobility webportáljainak nem privát vagy kereskedelmi célú felhasználása. Tilos az automatizált rendszerek alkalmazása az erről a weboldalról kereskedelmi célokból történő adatkinyerésre (ún. „screen scraping”). A FlixMobility fenntartja magának a jogot a megfelelő ellenintézkedésekre e rendelkezés megsértése esetén.

4 Fizetés és utalványok

4.1 A jegyeket az adott foglalási helytől függően különböző fizetési módokkal lehet kifizetni:

  • Az interneten: PayPal, beszedési megbízás, hitelkártya (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. Minden foglalás során fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ne kínáljunk fel vagy elutasítsunk bizonyos fizetési módokat.
  • A járműveken: készpénzben.
  • Az értékesítési pontokon/utazási irodákban: Az iroda által felajánlott fizetési módok, de minden esetben készpénzes fizetés.
  • Telefonon: Hitelkártya (Mastercard/Visa/Amex), valamint beszedési megbízás németországi lakhellyel rendelkező ügyfelek számára.
4.2 Különleges feltételek hitelkártyás fizetés esetén:

4.2.2.1 Hitelkártyás vásárlás

4.2.2.2 Hitelkártyás fizetés esetén az ügyfél számlájának megterhelésére kerül sor a foglalás lezárásával. Hitelkártyás fizetés esetén az ügyfél már a foglalás során arra hatalmazza fel az általa használt hitelintézetet, hogy a FlixMobility-val vagy visszakönyvelés esetén egy általa megbízott harmadik személlyel felszólításra közölje az ügyfél nevét és teljes címét annak érdekében, hogy a FlixMobility teljesíteni tudja követeléseit az ügyféllel szemben.

4.2.2.3 A hitelkártyás visszakönyvelés esetén felmerülő tényleges banki költségeket az utasnak kell viselnie. Emellett adott esetben sztornózási költségek is keletkezhetnek. Az utas lehetőséget kap annak nyomon követésére, hogy a visszakönyvelés során alacsonyabb költségek keletkeztek, illetve egyáltalán nem keletkeztek. Visszakönyvelések esetén az ügyfél átmenetileg vagy tartósan zárolhatja a hitelkártyás fizetést.

4.2.3 Eredménytelen figyelmeztetés esetén a FlixMobility külső szolgáltatónak adja át a követeléseket. A FlixMobility ennek során az adós minden szükséges személyes adatát közölheti a külső szolgáltatóval.

4.2.4 Felszámítás; visszatartási jog

4.2.4.1 A felszámítás jogával akkor élhet az ügyfél, ha ellenkövetelései jogerősen megállapításra kerülnek, illetve általunk nem vitatottak vagy elismertek. Emellett csak akkor élhet visszatartási joggal, ha ellenkövetelése ugyanazon a szerződéses viszonyon alapul.

4.2.4.2 Ha az ügyfél vállalatunkkal szemben fizetési késedelembe kerül, akkor a szerződéses viszonyból eredő minden fennálló követelés azonnal esedékessé válik.

4.2.5 Fizetési díjak

4.2.5.1 Az online üzletünkben a jegy számára feltüntetett teljes ár tartalmazza az Ön által választott fizetési módért harmadik felek által felszámított fizetési díjakat, valamint a törvényes forgalmi adót.

4.2.5.2 A díjköteles fizetési módot választó ügyfelek számára a kosár teljes értékének 2,1%-a + áfa kerül felszámításra. Minden országban legalább egy költségmentes és széles körben elfogadott fizetési mód rendelkezésre áll.

4.3 Utalványok beváltása:

4.3.1 Foglalásonként legfeljebb egy utalvány váltható be. Az utalványok csak online vagy forgalmazó ügynökségeinknél válthatók be.

A pénzügyi értékkel rendelkező, úgynevezett értékutalványok a kosár teljes értékére beszámíthatók.

A százalékos utalványok és ingyenes utazásra jogosító utalványok csak a nettó menetdíjba számíthatók be. A kiegészítő szolgáltatásokra (pl. szolgáltatásátalányok, kerékpár- vagy csomagfelár) ezek nem válthatók be.

4.3.2 A FlixMobility által reklámtevékenységek során végrehajtott utalványakciók esetén személyenként legfeljebb három utalvány használható fel. Ha egy személy ugyanazon az utalványakció keretén belül több, mint három utalványt vált be, akkor a FlixMobility törölheti az első három utalványt túllépő foglalásokat. Ettől a szabályozástól a különleges akciók keretén belül lehet eltérni.

4.3.3 Azok az utalványok, amelyek reklámintézkedés vagy méltányosság miatt kerülnek kiállításra, érvényüket vesztik az első foglalási folyamat során.

4.3.4 Tilos az utalványok kereskedelmi célú felhasználása, különös tekintettel a továbbeladásra, amely a FlixMobility által a jegyek zárolásával és/vagy kártérítési igénnyel szankcionálható.

4.3.5 A kuponon szereplő összeg pénzre váltása nem lehetséges.

4.3.6 Az ajándékutalványos vásárlás vagy utalványbeváltás vagy utalvány átruházása során tapasztalt csalás, megtévesztési kísérlet vagy más illegális tevékenység gyanúja esetén a FlixMobility jogosult lezárni az érintett ügyfélfiókokat, és/vagy alternatív fizetési módot követelhet, és/vagy zárolhatja az érintett utalványokat. Nem támasztható igény az érintett utalványok engedélyezésére vagy kifizetésére.

4.3.7 Az ajándékutalványos vásárlás vagy utalványbeváltás vagy utalvány átruházása során tapasztalt csalás, megtévesztési kísérlet vagy más illegális tevékenység gyanúja esetén a FlixMobility jogosult az ilyen utalványokkal részben vagy egészben megvásárolt menetjegyek törlésére.

4.4 Interflix utalványkód beváltása

4.4.1 Foglalásonként legfeljebb egy utalványkód váltható be. Az utalványkódok automatikusan aktiválódnak 48 órán beül, és csak online vagy forgalmazó ügynökségeinknél válthatók be.

4.4.2 Az utalványkódok három hónapig érvényesek.

4.4.3 Csak egy közvetlen csatlakozás foglalható, a menettérti utazásoktól eltekintve. Az indulási helynek nem kell a célhelynek lennie.

4.4.4 Az utalványok személyre szólnak és nem ruházhatók át.

4.4.5 A foglalások módosítása kizárólag az ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges. A sztornózás kizárt.

4.4.6 Tilos az utalványkódok kereskedelmi célú felhasználása, különös tekintettel a továbbeladásra, amely a FlixMobility által a jegyek zárolásával és/vagy kártérítési igénnyel szankcionálható.

4.4.7 A kuponon szereplő összeg pénzre váltása nem lehetséges.

4.4.8 Az utalvánnyal foglalt minden út a többi úttól függetlenül és külön történik.

4.4.9 Az utasnak 14 napon belül jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. Az elállást írásban kell bejelenteni.

4.5 Árakciók

4.5.1 A FlixMobility GmbH által marketingtevékenységek keretében végrehajtott árakciók és a kedvezményes jegyek személyenként három jegyre korlátozottak. Ha egy személy háromnál több jegyet szerez be ugyanazon az árakción belül, akkor a FlixMobility GmbH az első három foglalást túllépő minden foglalást törölhet. Ettől a szabályozástól speciális akciók során lehet eltérni.

4.5.2 Tilos a jegyek kereskedelmi célú felhasználása, különös tekintettel a továbbeladásra, amely a FlixMobility GmbH által a jegyek zárolásával és/vagy kártérítési igénnyel szankcionálható.

4.5.3 A jegyek vásárlása, visszavétele vagy átruházása során tapasztalt csalás, megtévesztési kísérlet vagy más illegális tevékenység gyanúja esetén a FlixMobility GmbH fenntartja magának a jogot az érintett ügyfélfiók lezárására és/vagy alternatív fizetési mód követelésére és/vagy a jegyek érvénytelenítésére. A FlixMobility GmbH nem ismeri el az érintett jegyek elismerésére vagy visszavételére irányuló igényeket.

4.5.4 A jegyek vásárlása, visszavétele vagy átruházása során tapasztalt csalás, megtévesztési kísérlet vagy más illegális tevékenység gyanúja esetén a FlixMobility GmbH fenntartja magának a jogot az olyan jegyek törlésére, amelyeket részben vagy egészben a jegyvisszavétel útján vásároltak.

4.5.5 Az akciók keretében vásárolt olyan jegyeket, amelyekre az akció lejárta után más feltételek vonatkoznak, azon a teljes áron kell megvásárolni, amely a jegy utazása/érvényességi dátuma napján érvényes.

5 Törlés

5.1 A jegyek törlése egy másik jegy újrafoglalásával (törlés új foglalással) vagy a jegy fel nem használásával és visszatérítésével történhet a 5.6. pontnak megfelelően. A vezetőnél nem lehetséges a foglalás módosítása vagy törlése.

5.2 Az új foglalással történő törlés (pl. útvonal, indulási idő, utazási dátum) kizárólag a FlixBus weboldalain vagy partnerügynökségek és a FlixCompanies helyein végezhető el 15 perccel a tervezett indulási idő előtt. A menettérti utazás egy foglalásnak minősül.

5.3 Új foglalással történő törlés esetén úgynevezett sztornó-utalvány kerül kiállításra. Ez a sztornó-utalvány 12 hónapig érvényes, és arra jogosítja az utast, hogy az utalvány értékének megfelelően új foglalást hajtson végre. Ha az új foglalás értéke meghaladja az utalványét, akkor az árkülönbözetet meg kell fizetnie. Ha az ár alacsonyabb, akkor a sztornó-utalvány maradványértékét egy másik foglalás során lehet felhasználni. Időben korlátozott akciós ajánlatok esetén eltérések lehetségesek ezektől a rendelkezésektől. További részleteket a weboldalon elérhető akciós feltételek tartalmaznak.

5.4 Új foglalással történő törlés esetén a törölt utazásonként és utasonként törlési díj kerül felszámításra. A sztornó-utalvány értéke az eredeti jegy értéke, levonva abból a törlési folyamat költségeit. Az utas nevének módosítása esetén a különbözetet is meg kell fizetni, ha időközben növekedett a menetdíj. A telefonszám módosítása ingyenes.

5.5 Ha egy foglalás során sztornó-utalványt használnak, akkor az új utazásra is a törlési szabályozások és feltételek érvényesek.

5.6 Ha nem használnak fel egy olyan menetjegyet, melynek személyszállító vállalkozása valamelyik FlixCompanies, akkor igény esetén a menetjegy bemutatásával annak ellenértéke személyenként és utanként 15 eurós feldolgozási költség levonását követően megtérítésre kerül, hacsak az utas nem képes igazolni, hogy semmilyen vagy csak kisebb mértékű kár keletkezett. A jegy fel nem használására vonatkozóan az utasnak van bizonyítási kötelezettsége. Személyenként és utazásonként egy jegy kerül létrehozásra. Az átszállást is tartalmazó utak egy útnak tekintendők. A kérelem benyújtása tetszőleges formában lehetséges. A kérelmet a FlixMobility vagy a FlixBus DACH számára kell benyújtani, például postai úton a FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80635 München vagy a FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin címre. A feldolgozási költség utazásonként és utasonként 2 € + kiegészítő átutalási költség összegre csökkenthető, ha a személyszállító vállalkozás a FlixMobility GmbH vagy a FlixBus DACH GmbH, és ha a kérelmet haladéktalanul, legkésőbb a jegy érvényességi dátuma előtt egy héttel nyújtják be.

5.7 Nem esedékesek a fent ismertetett feldolgozási költségek, törlési díjak és adott esetben felmerülő átutalási díjak, ha a visszatérítésre olyan körülmények miatt kerül sor, amelyekért a FlixMobility GmbH vagy a FlixCompanies felel. A menetjegy visszatérítése a feldolgozási költségek, valamint az esetleges átutalási költségek levonását követően kizárólag az ügyfél által megadott számlaszámra történik; hitelkártyás fizetés esetén pedig ugyanarra a hitelkártya-számlaszámra.

6 Bírói illetékesség

A belföldön általános bírói illetékességgel nem rendelkező kereskedők, jogi és természetes személyek, illetve a személyszállítási szerződés megkötését követően tartózkodási helyüket külföldre áthelyező természetes személyek, illetve az olyan személyek számára, akiknek tartózkodási helye a panasztételi időpontban nem ismert, a bírói illetékesség helye München.

7 Az egyes rendelkezések érvénytelensége

Amennyiben a jelen Általános üzleti feltételek és szállítási feltételek egyes rendelkezései akár részben, akár egészben hatályukat veszítenék, vagy semmissé válnának, az nem érinti a szállítási szerződés egészének érvényességét.

 

II Más országokra érvényes eltérő rendelkezések

1.  Svédország
  • A 4.1. pont kiegészítése: Svédországban a járműveken csak kártyás fizetés lehetséges (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Svédországban emellett NFC-alapú mobil fizetőrendszerekkel is megvásárolható a menetjegy a vezetőnél. (pl. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
2.  Lengyelország
  • A 4.2.4.1. és 4.2.4.2. pont kiegészítése: Ezek a rendelkezések nem alkalmazhatók a FlixBus Polska sp. z.o.o. által üzemeltetett járatokra.
  • Az 5.4. pont kiegészítése: A FlixBus Polska sp. z.o.o. által üzemeltetett járatokon nem számolnak fel sztornózási díjat.
  • Az 5.6. pont kiegészítése: A FlixBus Polska sp. z.o.o. által üzemeltetett járatokon nem számolnak fel feldolgozási díjat.
3. Csehország
  • Az 5.4 ponthoz: A törlési díj nem vonatkozik a cseh koronában megfizetett viteldíjakra.
  • A 6. ponthoz: A  FlixBus CZ s.r.o. és az utas közötti bármely lehetséges peres eljárást  Csehország bíróságai előtt kell lefolytatni.