I. Általános üzleti és foglalási feltételek

Verzió: 2024.02.20.

1 Érvényességi terület

1.1 Az Általános Üzleti Feltételek és a Speciális Foglalási Feltételek a FlixBus internetes portáljainak használatát (beleértve a mobilalkalmazást is, amely megkönnyíti ezen internetes portálok elérését az azokat felkereső ügyfelek számára), valamint a FlixBus-nál utazások foglalását szabályozzák.

1.2 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen Általános Üzleti Feltételek és a Speciális Foglalási Feltételek nem alkalmazandóak a következő esetekre, amelyekre külön szerződési feltételek vonatkoznak:

a) A FlixBus internetes portáljain lehetővé teszi olyan harmadik fél szállítók által kínált földi szállítási szolgáltatások felsorolását és foglalását, amelyek számára a FlixBus saját internetes portáljain engedélyezte bizonyos olyan utazások közzétételét és megjelenítését, amelyeknek a FlixBus jegyek foglalása szempontjából nem szerződéses partnere („Fehércímkés Fuvarozói Ajánlatok”). Ezek az ajánlatok nem tekinthetők a FlixBus-nál foglalt utazásoknak, mivel ezen ajánlatok vonatkozásában a FlixBus kizárólag Fehércímkés Fuvarozói Ajánlatok foglalását teszi lehetővé egy weboldalon keresztül a booking.flixbus.com címen vagy egy mobilalkalmazás formájában, amely megkönnyíti a weboldal elérését az azt felkereső ügyfelek számára (együttesen: „Fehércímkés Platform”). A Fehércímkés Fuvarozói Ajánlat alkalmazhatóságát a foglalási folyamat során a rendszer a FlixBus internetes portálokról a Fehércímkés Platformra történő átirányítással jelzi. Az ügyfelek hozzáférését a Fehércímkés Platformhoz, valamint a FlixBus és partnerei által a Fehércímkés Platform ajánlatoknak a Fehércímkés Platformon történő foglalásával kapcsolatosan nyújtott szolgáltatások feltételeit a Fehércímkés Platformra vonatkozó külön Általános Szerződési Feltételek szabályozzák.

b) A személyszállításra vonatkozó feltételeket külön feltételek szabályozzák, amelyek az érintett szerződéses fuvarozótól függenek. Az érintett szerződéses fuvarozót („Fuvarozó”) és a vonatkozó szállítási feltételeket („Fuvarozói szerződési feltételek”) a keresési és foglalási folyamat során tüntetjük fel.

2 Szerződéses partner

A járatok foglalásának és a webportálok használatának szerződéses partnere a Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, a továbbiakban Flix.

3 A webportál kereskedelmi célú használata

3.1 Árösszehasonlító oldalak írásos szerződést köthetnek a Flix-vel, melyben lehetővé válik számukra, hogy árakat, valamint menetrendeket kapjanak a Flix-től, továbbá feldolgozzák és nyilvánosságra hozzák azokat.

3.2 Nem engedélyezett a Flix webportáljainak nem privát vagy kereskedelmi célú felhasználása. Tilos az automatizált rendszerek alkalmazása az erről a weboldalról kereskedelmi célokból történő adatkinyerésre (ún. „screen scraping”). A Flix fenntartja magának a jogot a megfelelő ellenintézkedésekre e rendelkezés megsértése esetén.

4 Fizetés és utalványok

4.1 A jegyeket az adott foglalási helytől függően különböző fizetési módokkal lehet kifizetni:

 • Az interneten: PayPal, beszedési megbízás, hitelkártya (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Minden foglalás során fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ne kínáljunk fel vagy elutasítsunk bizonyos fizetési módokat.
 • A járműveken: készpénzben.
 • Az értékesítési pontokon/utazási irodákban: Az iroda által felajánlott fizetési módok, de minden esetben készpénzes fizetés. Ha az értékesítési hely a szállítójárműnél található, a fizetési módok a készpénzzel vagy hitelkártyával történő fizetésre korlátozódhatnak.

4.2 Különleges feltételek hitelkártyás fizetés esetén:

4.2.1 Hitelkártyás fizetés esetén az ügyfél számlájának megterhelésére kerül sor a foglalás lezárásával. Hitelkártyás fizetés esetén az ügyfél már a foglalás során arra hatalmazza fel az általa használt hitelintézetet, hogy a Flix-val vagy visszakönyvelés esetén egy általa megbízott harmadik személlyel felszólításra közölje az ügyfél nevét és teljes címét annak érdekében, hogy a Flix teljesíteni tudja követeléseit az ügyféllel szemben.

4.2.2 A hitelkártyás visszakönyvelés esetén felmerülő tényleges banki költségeket az utasnak kell viselnie. Emellett adott esetben sztornózási költségek is keletkezhetnek. Az utas lehetőséget kap annak nyomon követésére, hogy a visszakönyvelés során alacsonyabb költségek keletkeztek, illetve egyáltalán nem keletkeztek. Visszakönyvelések esetén az ügyfél átmenetileg vagy tartósan zárolhatja a hitelkártyás fizetést.

4.3 Eredménytelen figyelmeztetés esetén a Flix külső szolgáltatónak adja át a követeléseket. A Flix ennek során az adós minden szükséges személyes adatát közölheti a külső szolgáltatóval.

4.4 Felszámítás; visszatartási jog

4.4.1 A felszámítás jogával akkor élhet az ügyfél, ha ellenkövetelései jogerősen megállapításra kerülnek, illetve általunk nem vitatottak vagy elismertek. Emellett csak akkor élhet visszatartási joggal, ha ellenkövetelése ugyanazon a szerződéses viszonyon alapul.

4.4.2 Ha az ügyfél vállalatunkkal szemben fizetési késedelembe kerül, akkor a szerződéses viszonyból eredő minden fennálló követelés azonnal esedékessé válik.

4.5 Fizetési díjak

4.5.1 Az online üzletünkben a jegy számára feltüntetett teljes ár tartalmazza az Ön által választott fizetési módért harmadik felek által felszámított fizetési díjakat, valamint a törvényes forgalmi adót.

4.5.2 A díjköteles fizetési módot választó ügyfelek esetén, fizetési díj + forgalmi adó (ÁFA) kerül felszámításra, amelynek mértéke igazodik a kosár teljes értéke meghatározott százalékához. Minden országban legalább egy díjmentes és széles körben elfogadott fizetési mód áll rendelkezésre.

4.6 Utalványok beváltása:

4.6.1 Foglalásonként legfeljebb egy utalvány váltható be. Az utalványok csak online vagy forgalmazó ügynökségeinknél válthatók be.

A pénzügyi értékkel rendelkező, úgynevezett értékutalványok a kosár teljes értékére beszámíthatók.

A százalékos utalványok és ingyenes utazásra jogosító utalványok csak a nettó menetdíjba számíthatók be. A kiegészítő szolgáltatásokra (pl. szolgáltatásátalányok, kerékpár- vagy csomagfelár) ezek nem válthatók be.

4.6.2 A Flix által reklámtevékenységek során végrehajtott utalványakciók esetén személyenként legfeljebb három utalvány használható fel. Ha egy személy ugyanazon az utalványakció keretén belül több, mint három utalványt vált be, akkor a Flix törölheti az első három utalványt túllépő foglalásokat. Ettől a szabályozástól a különleges akciók keretén belül lehet eltérni.

4.6.3 Azok az utalványok, amelyek reklámintézkedés vagy méltányosság miatt kerülnek kiállításra, érvényüket vesztik az első foglalási folyamat során.

4.6.4 Tilos az utalványok kereskedelmi célú felhasználása, különös tekintettel a továbbeladásra, amely a Flix által a jegyek zárolásával és/vagy kártérítési igénnyel szankcionálható.

4.6.5 A kuponon szereplő összeg pénzre váltása nem lehetséges. 

4.6.6 Az ajándékutalványos vásárlás vagy utalványbeváltás vagy utalvány átruházása során tapasztalt csalás, megtévesztési kísérlet vagy más illegális tevékenység gyanúja esetén a Flix jogosult lezárni az érintett ügyfélfiókokat, és/vagy alternatív fizetési módot követelhet, és/vagy zárolhatja az érintett utalványokat. Nem támasztható igény az érintett utalványok engedélyezésére vagy kifizetésére.

4.6.7 Az ajándékutalványos vásárlás vagy utalványbeváltás vagy utalvány átruházása során tapasztalt csalás, megtévesztési kísérlet vagy más illegális tevékenység gyanúja esetén a Flix jogosult az ilyen utalványokkal részben vagy egészben megvásárolt menetjegyek törlésére.

4.7 Interflix utalványkód beváltása

4.7.1 Foglalásonként legfeljebb egy utalványkód váltható be. Az utalványkódok automatikusan aktiválódnak 48 órán beül, és csak online vagy forgalmazó ügynökségeinknél válthatók be.

4.7.2 Az utalványkódok három hónapig érvényesek.

4.7.3 Csak egy közvetlen csatlakozás foglalható, a menettérti utazásoktól eltekintve. Az indulási helynek nem kell a célhelynek lennie.

4.7.4 Az utalványok személyre szólnak és nem ruházhatók át.

4.7.5 A foglalások módosítása kizárólag az ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges. A sztornózás kizárt.

4.7.6 Tilos az utalványkódok kereskedelmi célú felhasználása, különös tekintettel a továbbeladásra, amely a Flix által a jegyek zárolásával és/vagy kártérítési igénnyel szankcionálható.

4.7.7 A kuponon szereplő összeg pénzre váltása nem lehetséges.

4.7.8 Az utalvánnyal foglalt minden út a többi úttól függetlenül és külön történik.

4.7.9 Az utasnak 14 napon belül jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. A felmondásról szóló értesítést szöveges formában kell benyújtani.

4.8 Árakciók

4.8.1 A Flix SE által marketingtevékenységek keretében végrehajtott árakciók és a kedvezményes jegyek személyenként három jegyre korlátozottak. Ha egy személy háromnál több jegyet szerez be ugyanazon az árakción belül, akkor a Flix SE az első három foglalást túllépő minden foglalást törölhet. Ettől a szabályozástól speciális akciók során lehet eltérni.

4.8.2 Tilos a jegyek kereskedelmi célú felhasználása, különös tekintettel a továbbeladásra, amely a Flix SE által a jegyek zárolásával és/vagy kártérítési igénnyel szankcionálható.

4.8.3 A jegyek vásárlása, visszavétele vagy átruházása során tapasztalt csalás, megtévesztési kísérlet vagy más illegális tevékenység gyanúja esetén a Flix SE fenntartja magának a jogot az érintett ügyfélfiók lezárására és/vagy alternatív fizetési mód követelésére és/vagy a jegyek érvénytelenítésére. A Flix SE nem ismeri el az érintett jegyek elismerésére vagy visszavételére irányuló igényeket.

4.8.4 A jegyek vásárlása, visszavétele vagy átruházása során tapasztalt csalás, megtévesztési kísérlet vagy más illegális tevékenység gyanúja esetén a Flix SE fenntartja magának a jogot az olyan jegyek törlésére, amelyeket részben vagy egészben a jegyvisszavétel útján vásároltak.

4.8.5 Az akciók keretében vásárolt olyan jegyeket, amelyekre az akció lejárta után más feltételek vonatkoznak, azon a teljes áron kell megvásárolni, amely a jegy utazása/érvényességi dátuma napján érvényes.

5 Törlés és módosítás

5.1 A foglalás módosításának feltétele az utazás előzetes törlése. Törlésre az 5.2-5.5. pontban foglaltak szerint az utazás megkezdése előtt vagy az 5.6. pont szerint a jegy fel nem használását követően van mód. A vezetőnél nem lehetséges a foglalás módosítása vagy törlése.

5.2 A törlés kizárólag a FlixBus weboldalain vagy FlixCompanies partnerügynökségek és a jegyértékesítő helyein végezhető el 15 perccel a tervezett indulási idő előtt. A menettérti utazás egy foglalásnak minősül.

5.3 Törlés esetén úgynevezett sztornó-utalvány kerül kiállításra. Ez a sztornó-utalvány a kiállítástól számított 12 hónapon belül érvényes, és arra jogosítja az utast, hogy az utalvány értékének megfelelően új foglalást hajtson végre. Ha az új foglalás értéke meghaladja az utalványét, akkor az árkülönbözetet meg kell fizetnie. Ha az ár alacsonyabb, akkor a sztornó-utalvány maradványértékét egy másik foglalás során lehet felhasználni. Időben korlátozott akciós ajánlatok esetén eltérések lehetségesek ezektől a rendelkezésektől. További részleteket a weboldalon elérhető akciós feltételek tartalmaznak.

5.4 Törlés esetén a törölt utazásonként és utasonként törlési díj kerülhet felszámításra. A sztornó-utalványt a jegyárról megegyező értékben, de a törlési díj levonása mellett állítjuk ki. Az utasok nevének módosítása esetén a különbözetet kell megfizetni, ha esetleg az eltelt időszakban a jegyárak megemelkedtek. A telefonszám módosítása ingyenes.

5.5 Ha a foglaláshoz törlésre vonatkozó utalványt használnak, az új utazásra ugyanazok a törlési feltételek vonatkoznak. 

5.6 Ha nem használnak fel egy olyan menetjegyet, melynek személyszállító vállalkozása valamelyik FlixCompanies, akkor igény esetén, a menetjegy bemutatásával annak ellenértéke személyenként és utanként a feldolgozási költség levonását követően megtérítésre kerül, hacsak az utas nem képes igazolni, hogy semmiféle kár nem keletkezett, vagy csak kisebb mértékű kár keletkezett. A jegy fel nem használására vonatkozó bizonyítási kötelezettség az utast terheli. Jegy készül minden egyes személyre és utazásra. Az átszállást (csatlakozó járatokat) is tartalmazó utak egy útnak tekintendők. A kérelmet 3 hónapon belül, tetszőleges formában lehet benyújtani. A kérelmet a Flix vagy a FlixBus DACH részére kell benyújtani, például postai úton a Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, vagy a FlixBus DACH GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin címre. A feldolgozási költség utasonként és utazásonként 2 € (vagy az ennek megfelelő összeg az adott pénznemben) banki átutalási díj összegre csökken, ha a személyszállító vállalkozás a Flix SE vagy a FlixBus DACH GmbH, és ha a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a jegy érvényességének lejártát követő egy héten belül nyújtják be. Ezért, a feldolgozási díj összege az indulást követő azon késésen alapul, amellyel kapcsolatban a visszatérítési kérelmet benyújtják. Az 5.6. pont nem vonatkozik a FlixTrain GmbH által kibocsátott jegyekre.  

5.7 Nem esedékesek a fent ismertetett feldolgozási költségek, törlési díjak és adott esetben felmerülő átutalási díjak, ha a visszatérítésre olyan körülmények miatt kerül sor, amelyekért a Flix SE vagy a FlixCompanies felel. A menetjegy visszatérítése a feldolgozási költségek, valamint az esetleges átutalási költségek levonását követően kizárólag az ügyfél által megadott számlaszámra történik; hitelkártyás fizetés esetén pedig ugyanarra a hitelkártya-számlaszámra.

5.8 A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt eltérő törlési feltételek nem érvényesek.

6 Szolgáltatási díj

0,99 euró (vagy az ennek megfelelő összeg az adott pénznemben) szolgáltatási díjat számolunk fel foglalásonként. A díjat foglalásonként számítjuk fel a foglaláshoz használt weboldal vagy alkalmazás használatáért, valamint egyéb ügyfél által használt szolgáltatásokért, például: „Saját foglalás kezelése”/ utak módosításához, poggyász hozzáadáshoz használt rendszer.

Az ügyfél részéről történő lemondás esetén a szolgáltatási díj nem kerül visszatérítésre. Telefonon (Ügyfélszolgálat) vagy valamelyik ügynökségünknél és offline viszonteladónál történő foglalás esetén további díjak merülhetnek fel.

7 Bírói illetékesség

A belföldön általános bírói illetékességgel nem rendelkező kereskedők, jogi és természetes személyek, illetve a személyszállítási szerződés megkötését követően tartózkodási helyüket külföldre áthelyező természetes személyek, illetve az olyan személyek számára, akiknek tartózkodási helye a panasztételi időpontban nem ismert, a bírói illetékesség helye München.

8 Az egyes rendelkezések érvénytelensége

Ha a jelen Általános Üzleti Feltételek és a Speciális Foglalási Feltételek egyedi rendelkezései részben vagy egészben hatálytalanok vagy érvénytelenek, vagy azzá válnak, ez a szerződés egészének érvényességét elvben nem befolyásolja.

II Más országokra érvényes eltérő rendelkezések

1.  Svédország

 • Az 4.1 pont kiegészítése: Svédországban a járműveken csak kártyás fizetés lehetséges (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Svédországban emellett NFC-alapú mobil fizetőrendszerekkel is megvásárolható a menetjegy a vezetőnél. (pl. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Lengyelország

 • Az 4.1. pont kiegészítése: A járműveken kizárólag kártyás fizetésre van lehetőség (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express), valamint a BLIK rendszer alkalmazására a FlixBus Polska sp. z o.o. által üzemeltetett járatokon.
 • Az 4.4.1, 4.4.2, 5.6 pont kiegészítése: Ezek a rendelkezések nem alkalmazhatók a FlixBus Polska sp. z.o.o. által üzemeltetett járatokra.
 • Az 5.1. pont kiegészítése: A jegy felhasználása nélkül az utazás törlése nem lehetséges és nem adható utólagos visszatérítés a FlixBus Polska sp. z o.o. vagy Lengyelországban székhellyel rendelkező bármely fuvarozó által üzemeltetett járatok esetén.
 • Az 5.4 pont kiegészítése: Törlési díj nem alkalmazható a FlixBus Polska sp. z o.o. vagy Lengyelországban székhellyel rendelkező bármely fuvarozó által üzemeltetett járatok esetén.

3. Csehország

 • Az 5.4 pont kiegészítése: A törlési díj nem vonatkozik a cseh koronában megfizetett viteldíjakra.
 • Az 7 pont kiegészítése: A  FlixBus CZ s.r.o. és az utas közötti bármely lehetséges peres eljárást  Csehország bíróságai előtt kell lefolytatni.

4. Egyesült Királyság

 • Az 5.6. pont kiegészítése: A jegy vételára nem téríthető vissza a jegy érvényességének lejártát követően a FlixBus UK Limited vagy az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező bármely fuvarozó által üzemeltetett járatok esetén.

5. Franciaország

 • Az 5.6. pont kiegészítése: A jegy vételára nem téríthető vissza a jegy érvényességének lejártát követően a FlixBus France SARL vagy Franciaországban székhellyel rendelkező bármely fuvarozó által Franciaországon belül üzemeltetett járatok esetén.

6. Portugália

 • Az 5.6. pont kiegészítése: A jegy vételára nem téríthető vissza a jegy érvényességének lejártát követően a FlixBus Portugal Unipessoal LDA vagy Portugáliában székhellyel rendelkező bármely fuvarozó által Portugálián belül üzemeltetett járatok esetén.

7. Ukrajna

 • Az 4.5.1. pont kiegészítése: Az online felületen feltüntetett teljes jegyár magában foglalja a (a FlixBus képviseletében eljáró) harmadik fél szolgáltatók által felszámított és az általad kiválasztott fizetési módhoz tartozó, megfizetendő díjakat, valamint a törvényben előírt forgalmi adó összegét. 
  A jelen dokumentumban foglaltaktól függetlenül, az utas által az online felületen fizetendő teljes ár nem tartalmazhatja az utas bankja és/vagy pénzintézete által felszámított díjösszegeket, amelyek az érintett bankra/pénzintézetre vonatkozó irányelvek vagy jogszabályok alapján fizetendők meg, a FlixBus tudomása és érintettsége nélkül, és amelyek, egyebek mellett, az utas bankja/pénzintézete által alkalmazott kettős átváltási eljárás miatt merültek fel. Ebből kifolyólag, a Felek megállapodnak abban, és megerősítik, hogy az utas által fizetendő teljes ár felárral növelhető, ám ezek felszámításában a FlixBus nem érintett, illetve nem vállal felelősséget az ilyen extra díjak felszámításáért.

8. Dánia

 • Az 4.1. pont kiegészítése: A fedélzeti értékesítés nem érhető el Dániában.