Jogszabályok által előírt kedvezmények Lengyelországban

1. 100% – Határőrök – illegális migráció

A speciális nemzetközi érdekeltségű közlekedési útvonalakon, az illegális migráció megelőzésével és az ezzel szembeni fellépéssel kapcsolatos hivatalos feladataikat ellátó határőrök

– érvényes menetrendszerinti, gyors-, sebes- és expresszvonaton történő utazáshoz

2. 95% – Vakvezető személyek

a vak személyt az utazása során kísérő vezető vagy ápoló

– érvényes menetrendszerinti, gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz

3. 95% – Hadirokkant ápoló

teljesen munkaképtelennek, valamint önálló életvitelre képtelennek minősített hadirokkantat kísérő vezető vagy ápoló

– érvényes menetrendszerinti, gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz

4. 95% – Önálló életvitelre képtelen személyek ápolói

önálló életvitelre képtelen személyt kísérő vezető vagy ápoló

– érvényes menetrendszerinti, gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz

5. 93% – Vak

önálló életvitelre képtelennek minősített vakok

– érvényes menetrendszerinti vonaton történő utazáshoz

6. 78% – Határőrök

Egyenruhás határőrök, a nemzeti határ védelmével kapcsolatos hivatalos feladataik ellátása, valamint letartóztatott személyek kísérete, járőrözés vagy a határforgalom ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységük ellátása során

– menetrendszerinti és gyors utazásra érvényes

7. 78% – Vámtisztviselők és pénzügyőrök

Vámtisztviselők és pénzügyőrök a nemzeti adóhatóságról szóló 2016. november 16-i törvény V. szakaszában (Jogi Közlöny, 1947. sz.) meghatározott hivatalos ellenőrzéseik végzése során

– menetrendszerinti és gyors utazásra érvényes

8. 78% – Rendőrtisztviselő

egyenruhás rendőrtisztviselők, akik letartóztatott személyeket kísérnek vagy tulajdont védenek, különleges küldeményt szállítanak, járőröznek és segítik vagy támogatják a büntetés-végrehajtási intézmények munkáját

– menetrendszerinti és gyors utazásra érvényes

9. 78% – Katonai rendőrtisztviselők

a katonai rendőrség és a katonai bűnüldözési hatóság katonái hivatali járőrözési feladataik végzése, valamint egyéb hivatali feladataik ellátása közben tömegközlekedési eszközökön

– menetrendszerinti és gyors utazásra érvényes

10. 78% – Fogyatékkal élő gyermekek

fogyatékkal élő gyermekek és serdülőkorúak (legfeljebb 24 éves korig) lakóhelyüktől vagy tartózkodási helyüktől a következő helyekre való szállításhoz:

óvoda, iskola, felsőoktatási intézmények, gondozó vagy oktató intézmények, oktatási képzőintézmények, speciális iskolai oktatási központok, speciális oktatási központok, a gyermekeket és serdülőkorúakat az iskolai és a tanulmányi követelményekre felkészítő központok, rehabilitációs és oktatási központok, szociális jóléti otthonok, támogatási központok, egészségügyi létesítmények, pszichológiai és pedagógiai tanácsadó klinikák, beleértve a szakosodott klinikákat és rehabilitációs otthonokat, valamint az ezen helyekről való visszaszállításhoz

– érvényes menetrendszerinti, gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz

11. 78% – Fogyatékkal élő gyermekek és serdülőkorúak gondozói

a fogyatékkal élő gyermeket vagy serdülőkorút kísérő szülő vagy gondozó számára a következő utazásokhoz:

óvoda, iskola, felsőoktatási intézmények, gondozó vagy oktató intézmények, oktatási képzőintézmények, speciális iskolai oktatási központok, speciális oktatási központok, a gyermekeket és serdülőkorúakat az iskolai és a tanulmányi követelményekre felkészítő központok, rehabilitációs és oktatási központok, szociális jóléti otthonok, támogatási központok, egészségügyi létesítmények, pszichológiai és pedagógiai tanácsadó klinikák, beleértve a szakosodott klinikákat és rehabilitációs otthonokat, valamint az ezen helyekről való visszaszállításhoz

– érvényes menetrendszerinti, gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz

12. 78% – Munkaképtelen és önálló életvitelre képtelen hadirokkantak

teljesen munkaképtelennek és önálló életvitelre képtelennek minősített hadirokkant

– érvényes menetrendszerinti, gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz

13. 78% – Nem hivatásos katonák

nem hivatásosként szolgálatot teljesítő katonák, kivéve az időszakos és a megbízásos szolgálatot, és a szolgálatukat ezzel azonos formában betöltő személyeket

– menetrendszerinti és gyors utazásra érvényes

14. 78% – Gyermekek 4 éves korig

gyermekek 4 éves korig, saját üléssel

– menetrendszerinti és gyors utazásra érvényes

15. 78% – Katonai hadműveletek során megvakult polgári áldozatok

önálló életvitelre képtelennek minősített, katonai hadműveletek során megvakult polgári áldozatok

– érvényes menetrendszerinti, gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz

16. 78% – Fogyatékkal élő tanulók

fogyatékkal élő tanulók (legfeljebb 26 éves korig) lakóhelyüktől vagy tartózkodási helyüktől a következő helyekre való szállításához:

óvoda, iskola, felsőoktatási intézmények, gondozó vagy oktató intézmények, oktatási képzőintézmények, speciális iskolai oktatási központok, speciális oktatási központok, a gyermekeket és serdülőkorúakat az iskolai és a tanulmányi követelményekre felkészítő központok, rehabilitációs és oktatási központok, szociális jóléti otthonok, támogatási központok, egészségügyi létesítmények, pszichológiai és pedagógiai tanácsadó klinikák, beleértve a szakosodott klinikákat és rehabilitációs otthonokat, valamint az ezen helyekről való visszaszállításhoz

– érvényes menetrendszerinti, gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz

17. 51% – Vakok

önálló életvitelre képtelennek minősített vakok

- érvényes gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz

18. 51% – Veteránok

veteránok és egyéb jogosult személyek – nyugdíjasok, rokkantak, valamint nyugdíjt vagy családi támogatásokat kapó személyek

– menetrendszerinti és gyors utazásra érvényes

19. 51% – Antikommunista ellenzéki aktivisták és politikai okokból elnyomott személyek

– menetrendszerinti és gyors utazásra érvényes

20. 49% – Önálló életvitelre képtelen személyek

önálló életvitelre képtelen személyek, kivéve az önálló életvitelre képtelennek minősített vakok

– érvényes menetrendszerinti vonaton történő utazáshoz

21. 37% – Gyermekek 4 éves kor felett

4 éves kor feletti gyermekek, a kötelező iskolai oktatás megkezdése előtt

– menetrendszerinti és gyors utazásra érvényes

22. 37% – Vakok

vakok, akiket nem minősítettek önálló életvitelre képtelennek

– érvényes menetrendszerinti, gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz

23. 37% – Fogyatékkal élő veteránok

sebesült veteránok, akik az országon kívül végzett tevékenységben való részvételből származó sérülések vagy betegségek miatt rokkantsági nyugdíjban részesülnek

– menetrendszerinti és gyors utazásra érvényes

24. 37% – Hadirokkantak

– érvényes menetrendszerinti, gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz

25. 37% – Önálló életvitelre képtelen személyek

önálló életvitelre képtelen személyek, kivéve az önálló életvitelre képtelennek minősített vakok

– érvényes gyors- és sebesvonaton történő utazáshoz