I. A FlixCompanies számára: Általános szállítási feltételek

Verzió: 2023.12.28.

1 A jelen feltételek alkalmazása

A szállítási feltételek a FlixBus távolsági buszhálózatán belüli utasszállításra vonatkoznak. A közlekedési eszközök személyszállításra szolgálnak.

1.1 Ha a személyszállító vállalkozások együttműködő partnerek, akkor azokra csupán saját általános üzleti és különleges szállítási feltételeik vonatkoznak. Ezekbe a feltételekbe az együttműködő partnerek weboldalain lehet betekinteni. Felhívjuk figyelmét arra, hogy adott esetben ezek csak angol nyelven érhetők el. A együttműködő partnerek nem a FlixBus márkanév alatt folytatják a szállítást, kivéve a 96 Bécs-Grác, valamint a X96 Bécs repülőtér – Grác járatokon, amelyeket a Dr. Richard Linien & Co KG üzemeltet.

2  Szállítási igény

2.1 A szállítási igény akkor áll fenn, amennyiben megkötésre került egy szállítási szerződés.

2.2 A foglalási visszaigazolás (vö. 3.1. pont) a jegyen feltüntetett indulási időpontban és úti célba történő utazásra jogosítja fel az utast. Későbbi beszállás vagy korábbi leszállás törvényes rendelkezések miatt nem lehetséges.

2.3 A járművek fedélzetén történő foglalás esetén csak akkor jön létre szállítási kötelezettség, ha a teljes úton elegendő ülőhely áll rendelkezésre.

2.4 Fakultatív megállók esetén csak akkor áll fenn szállítási kötelezettség, ha az utazás foglalására az adott megállóig vagy megállótól a megfelelő előzetes foglalási időn belül sor került. A fakultatív megállók az adott menetrendben vannak megfelelően feltüntetve. A megfelelő előzetes foglalási időket az adott menetrendben találhatja.

3  Menetjegyek, szállítási díjak

3.1 A szállítás érdekében a meghatározott szállítási díjakat kell megfizetni. Ehhez Flix menetjegyek kerülnek kibocsátásra. Menetjegynek a bemutatható foglalási visszaigazolás nyomtatott vagy elektronikus formája (PDF-fájl) minősül, az utas érvényes fényképes hatósági igazolványával együtt bemutatva. A járművek fedélzetén végzett foglalás esetén a kézzel írt vagy nyomtatott nyugta minősül vásárlást igazoló nyugtának és foglalási visszaigazolásnak. Személyenként és utazásonként egy jegy kerül létrehozásra. Az átszállásos csatlakozások egy útnak minősülnek. A foglalás során az utas vezetéknevét és keresztnevét, továbbá adott esetben születési dátumát is meg kell adni. A szállítási igény ellenőrzése érdekében összevetik az utasok nevét a foglalási listával, amely a vezető vagy az állomás személyzete számára az aktuális foglalási helyzettől függően mobiltelefonon jelenik meg. Ez lehetőség szerint a jegy beolvasásával történik.

3.2 Az utasnak az utazás megkezdése előtt foglalást kell végrehajtania. A jármű utasterére történő belépés csak érvényes foglalási visszaigazolással engedélyezett.

3.2.1 Az utazásokat a Flix weboldalain és mobil okostelefon-alkalmazásain keresztül, továbbá forgalmazó ügynökségeknél, a járművek fedélzetén (normál viteldíjért) és a saját kiszolgáló-személyzettel rendelkező buszpályaudvarokon lehet még lefoglalni. A járművek fedélzetén történő foglalás csak akkor lehetséges, ha a teljes úton elegendő szabad ülőhely áll rendelkezésre. Ezért javasoljuk az előre foglalást (az interneten, alkalmazáson vagy ügynökségeken keresztül).

3.2.2 A foglalási visszaigazolás (rendelési adatok) mentésre kerül, a weboldalon hívható le, és szükség esetén e-mailben továbbítható az utas számára.

3.2.3 Minden érvényes menetjeggyel rendelkező utasnak egy ülőhely áll rendelkezésére. Az ülőhelyek kiválasztásakor a gyermekekkel utazók és a mozgáskorlátozott utasok előnyt élveznek.

3.3 Menetjegyek vásárlása az interneten:

3.3.1 Az online üzletben – az interneten és az okostelefon-alkalmazásban – ábrázolt termékek nem minősülnek jogilag kötelező érvényű ajánlatnak; ezek nem kötelező jellegű online katalógusnak minősülnek, melynek segítségével a lehetséges utas kérhet le ajánlatokat. A „Foglalás”/„Tovább a fizetésre” gomb megnyomásával a kosárban található áruk kötelező jellegű megrendelésére kerül sor. Személyenként és utazásonként egy jegy kerül létrehozásra. Az átszállásokat tartalmazó csatlakozások egy útnak minősülnek. A foglalás beérkezésének visszaigazolására automatikus e-mailben kerül sor közvetlenül a foglalás elküldését követően. A szállítási szerződés csak akkor jön létre, ha a Flix visszaigazolta a foglalást. Ez a visszaigazolás az automatikus e-mail visszaigazolással együtt vagy attól függetlenül történhet.

3.3.2 Az interneten keresztüli adatkommunikáció a technika jelenlegi állása szerint nem hibamentes és/vagy nem mindig áll rendelkezésre. Nem lehetséges a számítógépes programok (szoftver) és adatfeldolgozó berendezések (hardver) tökéletesen hibamentes kifejlesztése és üzemeltetése, továbbá nem zárhatók ki az internet használatával összefüggő bizonytalanságok. A Flix ezért nem vállal garanciát a weboldalainak és műszaki rendszereinek folyamatos és megszakítás nélküli rendelkezésre állásáért, és ezt nem is szavatolhatja. Különösen az internet műszaki jellegzetességei miatt nem garantálható az internetes foglalási lehetőség mindenkori rendelkezésre állása. Nem támasztható igény akciós ár igénylésére, ha műszaki problémák miatt a rendszer csak egy későbbi időpontban (például az előfoglalási határidő lejárta után) áll ismét rendelkezésre.

3.3.3 Felhívjuk figyelmét arra, hogy a távértékesítéssel, például az interneten keresztül megkötött olyan szállítási szerződések esetén, amelyeknél a vállalkozó a szerződés megkötése során kötelezi magát, hogy a szolgáltatást egy meghatározott időpontban vagy egy pontosan megadott időtartamon belül fogja biztosítani – az online kereskedelemtől eltérően –, az elállási jogra vonatkozó törvényes szabályozások nem kerülnek alkalmazásra. A törlési feltételeinket ez a rendelkezés azonban nem érinti.

3.4 Személyzettel üzemeltetett értékesítési pontok:

Az értékesítő ügynökségek, a jegykibocsátók és a FlixCompanies ügyfélszolgálati részlege szolgáltatási díjat számíthat fel foglalás vagy törlés teljesítéséért. A felszámított, üzlethez kapcsolódó szolgáltatási díj az üzlet elhelyezkedésétől függ.

3.5 Szállítási díjak:

3.5.1 Nem támasztható igény arra, hogy minden foglalási helyen minden árkategória vagy árkontingens elérhető legyen. Különösen az akciós díjak részben csak az interneten keresztül érhetők el.

3.5.2 A szállítási díj kizárólag a személyek szállítására vonatkozik. Minden más szolgáltatás, mint például az ülőhely foglalása és kerékpár, további poggyászok vagy különleges poggyászok szállítása, külön díjazás ellenében érhető el.

3.5.3 A kedvezményes tarifákra meghatározott foglalási feltételek vonatkoznak. Erre vonatkozóan az ezzel kapcsolatban közzétett feltételek irányadóak.

4  Érvénytelen menetjegyek

A szúrópróbaszerű menetjegy-ellenőrzés keretében az utasok kötelesek a FlixCompanies munkatársának felszólítására a menetjegy érvényességének ellenőrzése céljából átnyújtaniuk a menetjegyet, valamint az érvényes fényképes igazolványukat.

5  Növelt értékű menetjegy

5.1 Az utas növelt értékű menetjegyet köteles vásárolni, ha a személyszállító vállalkozás járatán végzett ellenőrzés során nem képes bemutatni sem az előzetes foglalás során, sem a felszállás során az adott járatra megvásárolt menetjegyet.

5.2 Az ellenőrzés során érvényes foglalással nem rendelkező utasnak kötelessége megadnia helyes személyi adatait, és felszólításra igazolnia kell személyazonosságát.

5.3 A növelt értékű menetjegy az utas által megtett út normál árának kétszerese, de legalább 60 euró, és az utas által az úti célig még megtenni kívánt út árának összege. Amennyiben nem sikerül megállapítani a megtett utat, akkor a növelt díj számítása során a járat indulási pontját veszik alapul.

5.4 A növelt értékű menetjegyet azonnal, de legkésőbb az írásbeli fizetési felszólítás kézhez vételétől számított két héten belül meg kell fizetni. E határidő lejárta után minden írásbeli fizetési felszólításra 5 euró díj kerül felszámításra, hacsak az utas nem képes igazolni, hogy nem keletkeztek feldolgozási költségek, illetve azok mértéke alacsonyabb. A FlixCompanies fenntartja magának a polgár- és/vagy büntetőjogi intézkedések kezdeményezésének jogát.

6  Menetrendek

6.1 Fenntartjuk a jóváhagyott és nyilvánosságra hozott indulási idők, időpontok, útvonalak és viteldíjak fontos okból történő módosítását, különösen az engedélyezési hatóságok döntéseinek végrehajtása során.

6.2 Ha a menetrendben nyilvánosságra hozott csatlakozások a „hatósági jóváhagyásra vár” megjegyzéssel szerepelnek, akkor a menetrend nyilvánosságra hozatalának időpontjában a feltüntetett csatlakozás (kapcsolódó járat, megállóhely, indulási nap, viteldíj stb.) esetében még nem zárultak le az ábrázolt közlekedési kapcsolat felvételéhez szükséges engedélyezési eljárások.

6.3 A szerződés megkötését követően érvénybe lépő, nem a személyszállító vállalkozás miatt bekövetkezett menetrend-módosítások (például természeti katasztrófák elhúzódó hatásai avagy tartós építkezési munkálatok), az utasok nem jogosultak kártérítési igények érvényesítésére, amennyiben az eredetileg meghatározott indulási és érkezési időpontjaiktól csak nem jelentős mértékben, tehát legfeljebb 2 órával térnek el. A jelentős mértékű menetrend-módosítás a szállítási szerződéstől való költségmentes elállásra jogosítja fel az utast. Ennek érdekében az utasoknak a telefonos ügyfélszolgálathoz kell fordulniuk

 • Németországból és Svájcból indított hívások (német vezetékes hálózat): +49 30 300 137 300
 • Ausztriából indított hívások (osztrák vezetékes hálózat): +43 820 910 340
 • Olaszországból indított hívások (olasz vezetékes hálózat): +39 (02) 947 59 208
 • Franciaországból indított hívások (francia vezetékes hálózat): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Nagy-Britanniából indított hívások (brit vezetékes hálózat): +44 1491 502156
 • Horvátországból indított hívások (horvát vezetékes hálózat): +385 1 300 0803
 • Dániából indított hívások (dán vezetékes hálózat): +45 35 15 40 55
 • Svédországból indított hívások (svéd vezetékes hálózat): +46812411600
 • Lengyelországból indított hívások (lengyel vezetékes hálózat): +48 22 307 93 34
 • Hívás Magyarországról (magyar vezetékes vonal): +36 1 701 04 78
 • Hívás Romániából (román vezetékes vonal): +4 0373 808 000
 • Hívás Ukrajnából (ukrán vezetékes vonal): +38 044 228 1473*

vagy e-mailben a következő címen: szolgaltatas@flixbus.hu. Az utasnak nem szabad megkezdenie az utazást. Az utas egyéb jogai is változatlanul megmaradnak.

7  Az utazás megkezdése

7.1 Az utasoknak javasoljuk, hogy a járat indulása előtt 15 perccel jelenjenek meg az indulási helyen.

7.2 Ha az utas nem jelenik meg az indulási helyen a menetrend szerint indulási időpontban, akkor szállítási igénye megszűnik, és a lefoglalt utazás másnak értékesíthető.

7.3 Ha az utast SMS-ben, e-mailben vagy más írásos formában értesítik a járat késéséről, akkor az utas meg nem jelenése esetén a szállítási igény csak az SMS-ben vagy e-mailben ismertetett későbbi indulási időt követően szűnik meg.

7.4 A szállítási igény ellenőrzése érdekében összevetik az utasok nevét a foglalási listával, amely a vezető vagy az állomás személyzete számára az aktuális foglalási helyzettől függően mobiltelefonon jelenik meg. Ez lehetőség szerint a jegy beolvasásával történik. Kivételes esetekben az utasnak a vezető és kiszolgáló személyek erre irányuló felszólítására fel kell mutatnia a kinyomtatott vagy elektronikus formátumú (PDF-fájl) foglalási visszaigazolását, valamint érvényes hatósági fényképes igazolványát (személyi igazolvány, útlevél, beleértve szükség esetén az érvényes vízumot is).

8  Átszállások

8.1 A közzétett vonaljáratok rendszerint közvetlen összeköttetést nyújtanak. Bizonyos esetekben átszállásra lehet szükség.

8.2 Átszállás szükségesség válása esetén a FlixCompanies garantálja az utasok továbbszállítását a foglalás szerinti célállomásra. Ha egy ingajáratban közlekedő busz kivételes esetben nem tud bevárni egy késésben lévő csatlakozó buszt, akkor a FlixCompanies helyettesítő szállítási megoldást biztosít. Ez egyes esetekben más vállalatok buszaival, személygépkocsival vagy vonattal történhet. Nem lehet igényt támasztani egy adott közlekedési eszközre vonatkozóan. Ha a célállomás messze van vagy nincs oda egyéb észszerűen megoldható alternatív csatlakozás, és ennek eredményeképpen a következő napon kell folytatni az utat, az utasoknak közepes besorolású szállodában ingyenes szállást biztosítunk.

8.3 A fenti szakaszban ismertetett rendelkezés csak azokban az esetekben alkalmazandó, ha az utas a Flixnél végrehajtott foglalása során közvetlen csatlakozást foglalt. Amennyiben az utas külön szakaszokat foglal le, és így állítja össze az átszállásos csatlakozást, akkor az utas viseli a csatlakozás lekésésének kockázatát. Ilyen esetekben nem támasztható igény helyettesítő szállítási megoldásra vagy szállodai elhelyezésre. A Flix vagy a FlixCompanies azonban minden tőle telhetőt megtesz az utasok alternatív csatlakozásokkal kapcsolatos tájékoztatása érdekében.

8.4 Nem garantálható az olyan szállítási szolgáltatásra történő átszállás, amelyet nem a FlixCompanies üzemeltet.

9  Az utasok általános kötelezettségei

9.1 Az utasok kötelesek betartani a vezető- és a kísérőszemélyzet utasításait.

9.2 A szemmel láthatólag ittas vagy kábítószeres befolyásoltság alatt lévő személyeket a járművezetők és az utasirányító munkatársak kizárhatják az utazásból. Ugyanez vonatkozik az utastársaik biztonságát egyéb okból veszélyeztető vagy azok jó közérzetét jelentős mértékben károsan befolyásoló utasokra. Ebben az esetben nem támasztható igény helyettesítő szállítási megoldásra.

9.3 A buszon tilos a dohányzás, a tilalom pedig az elektromos cigaretták használatára is kiterjed.

9.4 Az utasok felelnek a buszban nekik felróhatóan keletkezett károkért.

9.5 Amennyiben az utasok szándékosan vagy gondatlanságból eredően beszennyezik a buszt, minimum 100 euró takarítási díjat kötelesek a FlixCompanies részére megfizetni, ugyanakkor jogosultak bizonyítani, hogy nem okoztak kárt, illetve annak mértéke lényegesen alacsonyabb ennél az átalánydíjnál.

9.6 A személyszállító társaságok a szállítási szerződést értesítés nélkül felmondhatják, ha az utas (szóbeli) figyelmeztetés ellenére is olyan mértékű rendbontó magatartást tanúsít, hogy a társaságtól és/vagy a többi utastól észszerűen nem várható el az út folytatása. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az utas nem tart be valamely objektívan megalapozott utasítást (pl. a biztonsági utasításokat). Ebben az esetben a személyszállító társaság továbbra is jogot formálhat a viteldíjra. Ettől eltérni az utas fertőző betegség esetén történő kiesése esetén lehet eltérni a VO-ABB (Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen [Villamossal és busszal történő szállítás és gépjárművel nyújtott menetrendszerű szolgáltatások általános szállítási feltételeiről szóló rendelet]) 3. § 1. bekezdésének 2. pontja értelmében. Ebben az esetben az utast a viteldíj teljes megtérítése megilleti.

9.7 Valamennyi utas köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően használni a biztonsági övet, amennyiben a buszon van ilyen.

9.8 Szünetek/megállók, illetve rendőrségi ellenőrzések során a vezető- és kiszolgáló személyzet felszólítására az utasoknak el kell hagyniuk a buszt. Az utasoknak kötelességük betartani a vezető- és kiszolgáló személyzet által megadott szünetidőtartamokat. A járatszemélyzet jogosult tovább folytatni az utat, ha egy utas nem tér vissza a buszhoz, és nem felel az utas távolmaradásáért a megadott szünetidőtartamot követően.

10  A nemzetközi járatokra vonatkozó, egyedi utaskötelezettségek

10.1. A nemzetközi határok átlépésével járó utazások során a határátlépéshez szükséges utazási okmányokkal, vízumokkal kapcsolatos, illetve a deviza-, vám- és egészségügyi előírások betartásáért kizárólag az utas felelős. A FlixBus nem vállal felelősséget az esetleges következményekért abban az esetben, ha az utas a fent említett jogszabályoknak és előírásoknak nem tesz eleget, akkor sem, ha ezek a foglalást követően módosultak.

10.2. A nemzetközi határok átlépésével járó utazások során minden utas saját maga felel azért, hogy az összes szükséges úti okmányt magánál tartsa, illetve azért, hogy betartsa minden olyan ország jogszabályait, amelyből, amelyen át, illetve amelybe utazik.

10.2.1. Az Európai Unió állampolgárai, továbbá Norvégia és Izland esetében a nemzeti személyi igazolvány utazási dokumentumnak minősül; minden más állampolgár esetében útlevél szükséges.

Ez kifejezetten nem vonatkozik a következőkre: tartózkodási engedélyek (amelyek nem engedélyezik a határátlépéseket), vezetői engedélyek, könyvtári személyi igazolványok, hallgatói személyi igazolványok, egészségbiztosítási kártyák és hasonló dokumentumok.

10.2.2. Utazás előtt azt javasoljuk, hogy az utasok külön-külön ellenőrizzék a célország/átutazási országok belépési és utazási követelményeit úgy, hogy felveszik a kapcsolatot az érintett nagykövetségekkel, illetve konzulátusokkal, vagy áttekintik az europa.eu weboldalt: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. A szükséges utazási okmányok felmutatásának elmulasztásából eredő következményekért a FlixBus nem vállal felelősséget.

10.3. A távolsági buszokon történő utazás előtt minden utasnak fel kell mutatnia a járművezetőnek vagy a kiszolgáló személyzetnek a határok átlépésével járó utazásokhoz szükséges úti okmányokat. Ezt a járművezető vagy a kiszolgáló személyzet bármikor ellenőrizheti.

10.4. A FlixBus fenntartja a jogot, hogy megtagadja az utas buszra történő felszállását, amennyiben a 10.2.1. szakasznak megfelelő semmilyen utazási okmányt nem tud felmutatni.

10.5 A 10.4. ponttal összhangban a FlixBus sem teljes egészében, sem részben nem köteles visszafizetni a jegy árát, továbbá nem köteles az utast semmilyen formában sem kártalanítani.

10.6 A poggyászokat/bőröndöket a vámvizsgálat megkönnyítése érdekében nem szabad lezárni.

10.7 Az utasok csak olyan jellegű és mennyiségű javakat vihetnek magukkal, amelyek után természetüknél és mennyiségüknél fogva nem kell vámot fizetniük.

11 Gyermekek és kiskorúak

11.1 A 0 és 3 év közötti gyermekeket kizárólag biztonsági gyermekülésben szabad szállítani. A biztonsági gyermekülést az utazás alatt a buszban elhelyezett biztonsági övvel kell rögzíteni. A biztonsági gyermeküléseket kétpontos biztonsági övvel kell rögzíteni, és arról a gyermeket kísérő felnőttnek kell gondoskodnia.

11.2 A 10 évnél fiatalabb gyermekek és kiskorúak valamennyi belföldi és nemzetközi járaton csak felnőtt kísérővel utazhatnak.

11.3 A 10 és 14 év közötti gyermekek és kiskorúak csak abban az esetben utazhatnak egyedül a buszokon, ha valamelyik szülőjük vagy törvényes gondviselőjük írásban tanúsította, hogy a szóban forgó kiskorú személy alkalmas és képes is arra, hogy kíséret és felügyelet nélkül utazzon. A Flix, a FlixCompanies, valamint partnerei hangsúlyozottan nem vállalják kiskorúak felügyeletét. Az egyedül utazó gyermekek nem utazhatnak az éjszakai járatokon, és nem léphetik át az országhatárt. Ezen túlmenően az egyedül utazó gyermekek számára nem engedélyezett olyan utakon részt venni, amelyekben csatlakozás van.

11.4 A 15 év feletti fiatalok egyedül is utazhatnak. Nemzetközi járatoknál a szülőnek vagy törvényes gondviselőnek kell gondoskodnia arról, hogy a serdülőkorú a határ átlépéséhez szükséges minden dokumentumot, személyazonosító igazolványt magánál tartson (vö. 11.2. pont).

11.5 A gyermekek csökkentett viteldíjakon utazhatnak. Ez 15 év alatti gyermekekre és kiskorúakra vonatkozik. Amennyiben egy adott akciós ár alacsonyabb a csökkentett viteldíjnál, a gyermekek után automatikusan az alacsonyabb ár fizetendő.

12 Fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű utasok

12.1 Alapvetően minden személy szállítható, függetlenül attól, hogy fogyatékossággal rendelkezik vagy mozgásban korlátozott. A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeknek a FlixBus a 181/2011/EU rendelet I a) és b) melléklete szerinti, a személyszállító vállalkozás hatáskörébe tartozó segítségnyújtást biztosítja.

12.1.1 Csehországon belül a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek kedvezményes áron utazhatnak, amennyiben érvényes, Csehországban kiállított ZTP-kártyát vagy ZTP/P-kártyát tudnak felmutatni.

12.2 Kísérő személyek, illetve fogyatékkal élőket kísérő kutyák és vakvezető kutyák

12.2.1 Egy kísérő személy ingyen utazhat, ha az állandó kíséret szükségessége igazolt. Ennek igazolása az utazás megkezdése előtt, az állandó kíséretet előíró dokumentumok felmutatásával történik. Ilyen dokumentum például: Németországban a súlyos fogyatékkal élő személyek igazolására kiállított igazolvány (Schwerbehindertenausweis) vagy szakorvosi igazolás.

12.2.2 A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek, valamint a kísérő személyek szállításának biztosítása érdekében az utasnak a foglalás előtt tájékoztatnia kell minket speciális igényeiről. (vö. 12.5.3. pont).

12.2.3 A fogyatékkal élőket kísérő kutyák és a vakvezető kutyák, akik fogyatékkal élőkkel együtt utaznak, ingyenesen utazhatnak, amenyiben az adott személy súlyos fogyatékosságát rokkantigazolvánnyal vagy egyéb igazolvánnyal bizonyítani tudja (vö. 12.2.1). Ezekre az állatokra nem vonatkozik a szájkosár kötelező viselete.

12.2.4 A kísérő, illetve vakvezető kutyák szállításának biztosítása érdekében az utasnak még a foglalás előtt, legkésőbb 36 órával az utazás megkezdése előtt telefonon tájékoztatnia kell igényeiről az ügyfélszolgálatot.

12.3 Megállók/buszpályaudvarok

A FlixCompanies a felkeresett buszmegállók és buszállomások infrastrukturális állapotára, és így a fogyatékkal élő személyek ezekhez való akadálymentes hozzáférésére nincs befolyással, ebből kifolyólag ezekért felelősséget nem vállalhat. A felelősség az adott állomás üzemeltetőjét terheli.

12.4 A szállítás elutasítása

12.4.1 Amennyiben a jármű vagy az infrastruktúra – beleértve a buszpályaudvarokat és a buszmegállókat is – kialakítása következtében a fogyatékossággal élő, illetve csökkent mozgásképességű személy biztonságos és kivitelezhető beszállítása, kiszállítása vagy fuvarozása fizikailag nem lehetséges, úgy a fenntartjuk a jogot a foglalás elfogadásának, a menetjegy kiállításának vagy az egyéb módon való rendelkezésre állásnak, illetve az adott személy járműre való felengedésének megtagadására. Ilyen esetben az adott személyt tájékoztatni kell az esetleges egyéb szóba jöhető, a FlixCompanies által kínált szállítási opciókról.

12.4.2 A járművek kialakítása következtében jelenleg az utasszállítás különösen akkor lehetséges, ha a fogyatékossággal élő, illetve csökkent mozgásképességű személy képes önállóan, külső segítség nélkül utazni. A fogyatékossággal élő, illetve csökkent mozgásképességű utas kérheti, hogy az utazás során az általa kiválasztott személy kísérje, aki megfelelő segítséget tud nyújtani a fenti korlátok leküzdéséhez. Ezen kísérők szállítása díjmentes, és számukra lehetőség szerint a fogyatékossággal élő, illetve csökkent mozgásképességű személy mellett kell ülőhelyet biztosítani.

12.4.3 Az érintett utast haladéktalanul és kérésre írásban, a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül tájékoztatjuk a szállítás megtagadásának okairól.

12.4.4 Amennyiben valamely fogyatékossággal élő, illetve csökkent mozgásképességű utas szállítása lehetőségének a mérlegelését követően kiállításra kerül a jegy, de a későbbiekben megtagadásra kerül a szóban forgó személy szállítása, az utas és a kísérő is az alábbiak szerint jogosult eljárni: (a) kérheti a jegy árának visszatérítését és adott esetben a szerződésben meghatározott indulási helyre történő lehető legkorábbi, díjmentes visszaszállítást vagy (b) amennyiben lehetséges, az utazás folytatását vagy továbbutazást egy megváltozott útvonalon egy számára elfogadható alternatív szállítási szolgáltató segítségével a szállítási szerződésben megadott célállomásra.

12.5 Kerekesszék, illetve járássegítő eszközök szállítása

12.5.1 A fogyatékossággal élő, illetve csökkent mozgásképességű utasok külön díjazás nélkül magukkal vihetik a kerekesszékeiket vagy a járássegítő eszközeiket a busz csomagterében. A kerekesszékeknek biztonsági okokból összehajthatónak és elektromos meghajtás nélkülinek kell lenniük.

12.5.2 Ezenfelül minden kerekesszéknek, amelyet az utastérben használnak, a gyártási évtől függetlenül többpontos biztonsági övrendszerrel, DIN 75078-2 szerinti bekötő rendszerrel, továbbá DIN EN 12183 vagy 12184 szerinti gyártói engedéllyel kell rendelkeznie. A szállításra vonatkozó fenti szabványoknak való megfelelést a foglalás előtt megküldött nyomtatvány segítségével kell igazolni. (vö. 12.5.4. pont).

12.5.3 A szállíthatóság ellenőrzése érdekében a kerekesszék, illetve egyéb járássegítő eszközök gyártási évét a foglalás előtt legkorábban 14 nappal, illetve az utastérben való szállítás esetén az utazás megkezdése előtt legkésőbb 7 nappal, illetve a csomagtérben való szállítás esetén 36 órával telefonon közölni kell az ügyfélszolgálattal.

12.5.4 Az utas igazolja, hogy a kerekesszék megfelelően működik, és műszaki adottságai lehetővé teszik annak biztonságos használatát az utazás alatt. A kerekesszék megfelel az aktuális hivatalos biztonsági követelményeknek. A kerekesszékben való szállítás megtagadható, ha joggal feltételezhető, hogy a biztonságos szállítás nem lehetséges vagy kérdéses. A személyszállító vállalkozás nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a kerekesszék nem megfelelő műszaki állapotára vezethetők vissza.

13 Ülőhelyfoglalás

13.1 Ülőhelyfoglalás leadása

13.1.1 Egyes FlixBus utak esetén, a FlixCompanies weboldalakon, illetve kapcsolt ügynökségeinknél vagy jegyirodáinkban történő foglaláskor lehetőség van ülőhelyfoglalásra. Ennek rendelkezésre állása, illetve a foglalási díj összege az útvonaltól, a járattól, az üléskategóriától (folyosó, ablak, sor vagy asztal rendelkezésre állása) és a foglalás időpontjától függően változhat.

13.1.2 Az ülőhelyfoglalás a foglalási visszaigazoláson lesz feltüntetve. Többfős foglalás esetén az ülőhelyfoglalás nem személyhez kötött; ez azt jelenti, hogy a foglalás során megadott személyekhez nem rendeljük hozzá a lefoglalt ülőhelyeket.

13.1.3 Nem kötelező (fizetett) ülőhelyfoglalást végezni. Ha nem foglal ülőhelyet, és a rendszer sem végzett automatikus ülőhelykiosztást, az utas szabadon választhat ülőhelyet egy meghatározott területen a buszon történő utazás megkezdésekor. Ebben az esetben azonban nem tudjuk garantálni, hogy az együtt utazó családok és csoportok egymás mellett tudnak ülni. Az azonban minden esetben garantált, hogy minden ügyfélnek ülőhelyet biztosítunk a buszban.

13.2 Korlátozások az ülőhelyfoglalás esetén

13.2.1 Késés esetén az ülőhelyfoglalásra és szállításra formált jog elvész. A FlixBusnak ebben az esetben jogában áll a jegyet a 7.2 cikk értelmében más utasnak kibocsátani. Ezért ajánlatos ülőhelyfoglalás esetén is a megállóhelyre legkésőbb 15 perccel az indulás előtt megérkezni.

13.2.2 Alapvetően csak az ülőhelyfoglalással rendelkező utasoknak áll jogában egy foglalható ülőhelyet ténylegesen elfoglalni. A FlixBusnak jogában áll, akár az utazás megkezdése után is, üzemelési vagy biztonsági okokból az ülőhelyeket újra kiosztani. Erre többek között akkor kerülhet sor, ha kismamák, kiskorúak, egyedül utazó gyerekek vagy mozgáskorlátozottak részére a további utazás esetén egy másik ülőhely jut és nincs számukra megfelelő szabad ülőhely. Ebben az esetben a buszvezető utasításait kell követni. Az ülőhelyek újbóli kiosztása etnikai hovatartozásra, vallásra, bőrszínre, nemzetiségre vagy nemre való tekintet nélkül történik.

13.2.3 Amennyiben az utas az ülőhelyfoglalását módosítja, és a foglalt vagy egy magasabb kategóriában mégsem érhető el szabad ülőhely, úgy az utas az ülőhelyfoglalás árát visszaigényelheti.

13.2.4 Járatkiesés és késés esetén a 16. pont értelmében az ülőhelyfoglalás árát az utasok visszakapják.

13.2.5 Visszafizetésére akkor nem kerül sor, ha az utas nem kezdte meg az utazást, vagy az ülőhelyet díjmentesen jelölték számára ki, ill. foglalta el.

13.3 Törlés és módosítás

Az ülőhelyfoglalás díja visszaigényelhető az utazás törlése vagy módosítása esetén, amennyiben az ülőhelyet díjazás ellenében utalták ki. A Foglalási feltételek 5. pontjának rendelkezései érvényesek. Egy adott utazás törlése esetén az ülőhelyfoglalás az ugyanazon foglalásban szereplő személyekre átruházható.

13.4 További ülőhely foglalása

13.4.1 A 13.1 – 13.3. rendelkezések érvényesek.

13.4.2 Egy extra ülőhely a 2.2 bekezdés értelmében nem jelent további szállítási igényt. Ezért ez érvényes jegy nélkül nem ruházható át más személyre.

13.4.3 A rendelkezésre álló ülőhelyért fizetendő díj összegét a mindenkor érvényes jegyáraink határozzák meg. A 13.1.1. alpontban foglalt rendelkezés a pótülés foglalási díjára is vonatkozik.

14 Tárgyak szállítása

14.1.1 A jegyárban foglalt szolgáltatásként utasonként egy darab poggyász szállítása díjmentes, de ez a poggyász legfeljebb 80 x 50 x 30 cm méretű lehet. Minimális mértékben eltérő méret engedélyezett, ha a poggyász magasságából, szélességéből és hosszúságából kiszámított teljes kerülete nem haladja meg a 160 cm-t. Minden utas összesen maximum 20 kg tömegig díjmentes poggyásszal utazhat. Poggyásznak minősülnek a bőröndök és a táskák. Kivételnek számít a túrahátizsák. Ügyeljen arra, hogy egyes vonaljárataink kivételt képezhetnek a poggyásszal kapcsolatos irányelvek alól. Szükség esetén ezeket az információkat az adott foglalás menete során, illetve a kiadott jegyen feltüntetjük.

14.1.2 További poggyász

14.1.2.1 Egyedi esetekben a rendelkezésre álló kapacitásoktól függően egy, maximum 80 x 50 x 30 cm-es és 20 kg-os további útipoggyász (további poggyász) is szállítható díjtérítés ellenében. A további poggyász esetében is engedélyezett a minimális mértékben eltérő méret, ha a poggyász teljes kerülete nem haladja meg a 160 cm-t. Egy útipoggyásznál több csomag szállítására nem áll fenn általános jogosultság. Ügyeljen arra, hogy egyes vonaljárataink kivételt képezhetnek a poggyásszal kapcsolatos irányelvek alól. Szükség esetén ezeket az információkat az adott foglalás menete során, illetve a kiadott jegyen feltüntetjük.

14.1.2.2 Ha további poggyászaid vannak, ezek helybiztosításához előzetes foglalás szükséges. A foglalás történhet online a foglalási folyamat során, illetve online a Saját foglalás kezelése funkcióval a jegyvásárlás után. Ha a busz csomagtartójában elegendő hely van, és még nem foglaltak le további poggyászhelyet, a buszsofőrnél vásárolható további poggyászhely. Ennek megítélése a buszsofőr felelőssége. A rendelkezésre álló hely és a további poggyász díja az útvonaltól, ajárattól, a foglalás idejétől módjától függően eltérő lehet.

14.1.3 Az utasok kötelesek poggyászaikon a nevüket és címüket feltüntetni azok helyes azonosíthatósága és visszaadása, és különösen a poggyászok összekeverésének elkerülése érdekében.

14.1.4 Átszálláskor a poggyászok le- és felrakodása az utasok feladata. A járművezető ehhez segítséget csak kivételes esetekben nyújt, de ilyen segítség nem követelhető, kivéve, ha az utas fogyatékkal élő vagy mozgáskorlátozott személy.

14.2 Kézipoggyász:

14.2.1 A kézipoggyász szállítása díjmentes, ugyanakkor utasonként 1 db, legfeljebb 42 x 30 x 18 cm méretű és 7 kg súlyú poggyász megengedett.

14.2.2 Az utasok kézipoggyászukat oly módon kötelesek az utastérben tárolni és felügyelni, hogy az ne veszélyeztesse a busz biztonságát és megfelelő üzemeltetését, illetve ne zavarja a többi utast. A kézipoggyász főszabályként a csomagtartón vagy az utas előtti ülés alatt tárolandó.

14.2.3 A kézipoggyászra és annak tartalmára az utazás során az utasnak kell vigyáznia, és az utas köteles azt megfelelően felügyelni. Harmadik fél által történt jogosulatlan hozzáférés észlelése esetén tájékoztatni kell a járművezetőt. Az utasokat arra kérjük, hogy az utazás befejezése előtt ellenőrizzék kézipoggyászuk hiánytalanságát.

14.3 Speciális poggyász:

14.3.1 Az úgynevezett speciális poggyászok szállítása előzetes bejelentéshez és a szállíthatóság visszaigazolásához kötött. Speciális poggyászok szállításával kapcsolatban semmilyen általános követelés nem támasztható.

14.3.2 Különleges poggyásznak minősül minden olyan tárgy, amelynek méretei meghaladják az útipoggyász méreteit. Emellett a különleges poggyász nagysága (magasság cm-ben + szélesség cm-ben + mélység cm-ben) nem haladhatja meg a 240 cm-t. Egy darab különleges poggyász nem lehet nehezebb 30 kg-nál.

14.3.3 Egy utas legfeljebb egy darab speciális poggyászt vihet magával.

14.3.4 Lakberendezési tárgyak, bútorok és bútoralkatrészek, elektronikai eszközök, szörfdeszkák és kartondobozba csomagolt termékek szállítása általánosságban kizárt. Az ortopédiai segédeszközök és kerékpárok nem tekintendők speciális poggyásznak. Ezekre külön feltételek vonatkoznak.

14.3.5 Ha különleges poggyásszal utazol, ennek helybiztosításához előzetes foglalás szükséges. A foglalás történhet online a foglalási folyamat során, illetve online a Saját foglalás kezelése funkcióval a jegyvásárlás után. Ha a busz csomagtartójában elegendő hely van, és még nem foglaltak speciális poggyászhelyet, a buszsofőrnél vásárolható hely a speciális poggyásznak. Ennek megítélése a buszsofőr felelőssége. A rendelkezésre álló hely és a különleges poggyászok díja az útvonaltól, a járattól, a foglalás idejétől és módjától függően eltérő lehet.

14.4 Hangszerek:

14.4.1 A hangszerek különleges poggyásznak minősülnek. Amennyiben a szóban forgó hangszer (tokkal együtt) kisebb a kézipoggyász előírt méreténél, úgy kézipoggyász helyett díjmentesen szállítható. Amennyiben a szóban forgó hangszer mérete (tokkal együtt) meghaladja a kézipoggyász előírt méret, a hátsó csomagtérben szállítandó. Ebben az esetben pótdíj fizetendő (vö. 14.3.5). Tokkal együtt 135 x 48 x 35 cm méretnél nagyobb hangszerek szállítását a társaság nem vállalja.

14.4.2 A hangszereket általánosságban keménytokban javasolt szállítani.

14.5 Értékek és elektronikus eszközök:

14.5.1 Értékek, így például készpénz, ékszer, nemesfém, kulcs, szemüveg (napszemüveg és/vagy olvasószemüveg), elektronikus eszköz (laptop, iPad, táblagép, MP3-lejátszó, mobiltelefon, fényképezőgép, hordozható töltő, lítium-elem vagy lítium akkumulátor), e-cigaretta, elektronikus fogyasztói termékek (különösen laptop, mobiltelefon stb.), amelyeket a gyártó vagy a kereskedő visszahívhat, kontaktlencse, protézis, gyógyszer, fontos dokumentum (diploma, egyéb bizonyítvány, tanúsítvány, útlevél, jogosítvány, értékpapír) stb., valamint törékeny tárgyak az útipoggyászban nem, kizárólag a kézipoggyászban és az utas kellő körültekintése mellett szállíthatók.

14.5.2 Amennyiben az utasok ennek ellenére értékeket helyeznek el az útipoggyászban, ezzel kapcsolatban a szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság esetét kivéve semmilyen felelősségi igényt nem támaszthatnak.

14.6 Babakocsik:

14.6.1 Babakocsik speciális poggyászként szállíthatók (utasonként legfeljebb 1 db babakocsi utasonként). A babakocsinak összecsukhatónak kell lennie. Nem összecsukható babakocsik szállítására nincs lehetőség. A regisztrációnak a vevőszolgálat telefonszámán kell történnie, legkorábban 48 órával a tervezett indulás előtt.

14.6.2 A babakocsik szállítása díjmentes.

14.7 Kerékpárok & Elektromos roller:

14.7.1 Kerékpárok

14.7.1.1 Egyes vonalakon kerékpárok szállíthatók. A kerékpároknak szabványos méretűnek kell lenniük, nem lehetnek rajtuk rögzített szerkezetek, és súlyuk nem haladhatja meg a 20 kg-ot – nem szállíthatók elektromos kerékpárok, elektromotoros kerékpárok, tandemek és triciklik.

14.7.1.2 Javasoljuk, hogy azon utasok, akik kerékpárt kívánnak szállítani, jó előre foglalják le az utat, valamint a kerékpár számára szükséges helyet.

14.7.1.3 Kerékpárok szállítására csak a rendelkezésre álló hely függvényében, buszonként legfeljebb 5 db kerékpár erejéig van lehetőség. Kerékpárok szállítására vonatkozóan semmilyen követelés nem támasztható.

14.7.1.4 Kerékpárok szállítása esetén kiegészítő kerékpárdíjat számítunk fel. A rendelkezésre álló hely és a kerékpárjegy díja az útvonaltól, a járattól, a foglalás idejétől és módjától függően eltérő lehet. A szállítás kerékpártartón történik. Speciális esetekben a szállítás csak megfelelő táskában lehetséges a poggyásztárolóban (pl. összehajtható kerékpár). A biciklitáska teljes mérete nem haladhatja meg a 240 cm-t (magasság + szélesség + mélység) és nem nyomhat többet 20 kg-nál. Ebben az esetben értesíteni kell az ügyfélszolgálatot (vö. 14.3.5. szakasz).

14.7.2 Elektromos roller

14.7.2.1 A távolsági autóbuszokon tilos elektromos rollert és más hasonló tárgyakat szállítani.

14.8 A buszon felejtett vagy otthagyott tárgyakra semmilyen biztosítás nem vonatkozik. Amennyiben az utasok bármilyen tárgyat a buszon felejtettek, a Flix internetes portálján kell kitölteniük az elveszett tárgyakra vonatkozó bejelentőlapot.

14.9 Nem szállíthatók veszélyes anyagok, illetve veszélyes tárgyak különösen

 • robbanásveszélyes, tűzveszélyes, radioaktív, kellemetlen szagú vagy maró hatású anyagok,
 • csomagolatlan vagy nem megfelelően védett tárgyak, amelyek az utasok sérülését okozhatják.

Ide tartoznak pl. a fegyverek, lőszerek és a tűzijátékok.

15 Állatok szállítása

15.1 Kutyák és egyéb állatok távolsági buszon történő szállítása alapvetően kizárt.

15.2 A fogyatékkal élőket kísérő kutyák, illetve a vakvezető kutyák esetében a 12.2.3., illetve a 12.2.4. pontokban megadott szabályok érvényesek.

16 Az utasok jogai késés és törlés esetén

16.1 Törlés vagy késés esetén a FlixCompanies vagy a buszállomás üzemeltetője a lehető legkorábban, de legkésőbb 30 perccel a menetrend szerinti indulást követően tájékoztatja a személyzettel ellátott állomásról induló utasokat az előállt helyzetről, valamint a várható indulási időről is, amint arról tudomást szerez. A FlixCompanies valamennyi utasnak felajánlja a járatok késésével, illetve törlésével kapcsolatos elektronikus tájékoztatást, különös tekintettel azon utasokra, akik személyzet nélküli állomásról indulnak. Az utasoknak ezen tájékoztatás érdekében meg kell adniuk az elérhetőségüket (pl. mobiltelefonszámukat).

16.2 Amennyiben indokoltan feltételezhető, hogy a lefoglalt utazás törlésre kerül, az indulás 120 percet meghaladóan késik, illetve túlfoglalás esetén az utasok az alábbiak szerint járhatnak el: (a) az első adódó alkalommal, más útvonalon, a szállítási szerződésben rögzített feltételekhez hasonló feltételekkel folytathatják útjukat a szállítási szerződés szerinti célállomásra vagy (b) kérhetik a viteldíj visszatérítését és a szállítási szerződés szerinti indulási helyre történő ingyenes, busszal történő visszaszállításukat. A teljes, kifizetett viteldíj visszatérítése az út már megtett részére és a még meg nem tett részére vonatkozóan is követelhető, amennyiben az utazás az utas eredeti útiterve szerint hiábavalóvá vált. A visszatérítés az igénybejelentés beérkezését vagy a fenti (a) vagy (b) választási lehetőség biztosítását követő 14 napon belül, pénzben teljesítendő, kivéve, ha az utasok a visszatérítés más módjában állapodtak meg.

16.3 Amennyiben az utasoknak a menetrend szerint három óránál hosszabb ideig tartó út esetén az utazás törlése vagy valamely buszállomásról történő elindulás 90 percet meghaladó késedelme miatt egy vagy több éjszakát az állomáson kellene tölteniük, a Flix hotelben vagy egyéb szálláshelyen térítésmentesen szállást biztosít számukra, valamint megszervezi a buszállomás és a szálláshely közti szállításukat. Ebben az esetben a Flix a késedelem idejével arányosan snacket, ételt vagy frissítőt biztosít az utasok számára, feltéve, hogy ezek a buszon vagy az állomáson rendelkezésre állnak, vagy észszerűen elvárható módon beszerezhetőek. A Flix a szállás összköltségét a buszállomás és szálláshely közötti szállítás költsége nélkül éjszakánként és utasonként 80 euróban határozza meg, amelyet legfeljebb két éjszakára fizet. A hotelben vagy egyéb szálláshelyen történő, fentiek szerinti ingyenes elhelyezés nem követelhető abban az esetben, ha a Flix bizonyítani tudja, hogy az utazás törlésére vagy a késedelemre a menetrend szerinti buszjárat biztonságos üzemeltetését veszélyeztető kedvezőtlen időjárási körülmény vagy súlyos természeti katasztrófa miatt került sor.

16.4 Amennyiben a jármű az utazás során meghibásodik, a Flix másik járművet biztosít az utazás folytatásához, vagy megfelelő várakozási pontra szállítja az utasokat, ahonnan folytathatják az utazást.

16.5 A járat törléséből vagy késedelméből eredő károkkal kapcsolatos további igények érvényesítése nincs kizárva.

17 Felelősség

17.1 Kevésbé súlyos gondatlanság esetében az emberi élet, testi épség vagy egészség károsodásának esetét kivéve felelősség csak akkor merül fel, ha lényeges szerződéses kötelezettségek sérültek. A szándékos, illetve súlyos gondatlanságból eredő károkozás korlátlan felelősséget von maga után.

17.2 A járulékos károkért történő felelősségvállalás csak egyszerű gondatlanság esetén zárható ki, kivéve az emberi életben, testi épségben vagy egészségben szándékosan vagy gondatlansággal okozott károkat.

17.3 Halál és személyi sérülés esetén a kártérítés összegének felső határa utasonként 220 000 euró, az StVG (Straßenverkehrsgesetz [közúti közlekedésre vonatkozó törvény]) hatálya alatt az StVG szerinti kártérítési összeg kifejezett fenntartása mellett.

17.4 A poggyászban bekövetkező károkért vállalt felelősségre és kártérítési kötelezettségre az alábbi korlátozások és kizárások vonatkoznak:

17.4.1 Amennyiben a poggyászok a buszhasználatból eredő baleset miatt sérülnek vagy elvesznek, a kártérítés összege kártérítési igényenként, utasonként és poggyászonként legfeljebb 1200 euró lehet.

17.4.2 Kizárt a felelősség abban az esetben, ha a poggyász elvesztése, összekeverése vagy ellopása nem a buszhasználatból eredő baleset miatt következett be, kivéve a szándékos károkozás, valamint a súlyos gondatlanság esetét.

17.4.3 Kizárt a felelősség, ha a kár vagy további kár abból eredően merült fel, hogy az utas nem csomagolta be megfelelően az adott poggyászt, kivéve a szándékos károkozás, valamint a súlyos gondatlanság esetét.

17.5 A kerekesszékben vagy egyéb mozgást segítő vagy egyéb segédeszközben bekövetkező károkért fizetett kártérítési összegnek minden esetben el kell érnie az elveszett vagy megsérült eszköz kicserélésének vagy javításának költségét. Ennek során mindent meg kell tenni az elveszett vagy megsérült eszköz olyan eszközzel történő, legalább ideiglenes pótlása érdekében, amely műszaki és funkcionális tulajdonságok tekintetében megegyezik az elveszett vagy megsérült kerekesszékkel vagy egyéb mozgást segítő eszközzel.

17.6 A kártérítés mértéke minden egyéb károsodás esetén, amely nem baleset által keletkezett csomagkárosodás és nem a kerekesszéken és egyéb mozgást segítő eszközön vagy segédeszközön okozott kár, a Személyszállítási Törvény (Personenbeförderungsgesetz, PBfG) 23. paragrafusa a alapján 1000 euróra korlátozott, kivéve, ha az anyagi kár szándékosan előidézett vagy súlyos gondatlanságból okozott.

17.7 A felelősségkorlátozások és -kizárások nem vonatkoznak arra az esetre, ha a jogszabály vétkességtől függetlenül kötelező felelősségvállalást ír elő, sem azon egyedi esetekre, ahol hibátlan szolgáltatásra vonatkozó garanciavállalás történt.

17.8 Bárminemű utaspanaszt ami a szállítási szerződésből adódik legkésőbb a lefoglalt utazás tervezett befejezését követő 3 hónapban kell benyújtani.

18 Általános szállítási feltételek

Jelen Különös szállítási feltételek mellett az 1970. február 27-i Villamossal és busszal történő szállítás és gépjárművel nyújtott menetrendszerű szolgáltatások általános szállítási feltételei (Bundesgesetzblatt [Szövetségi Közlöny] I, 230. oldal) aktuális verziójában rögzített jogszabályi előírások is alkalmazandók.

19 Illetékes bíróság

A belföldön általános bírói illetékességgel nem rendelkező kereskedők, jogi és természetes személyek, illetve a személyszállítási szerződés megkötését követően tartózkodási helyüket külföldre áthelyező természetes személyek, illetve az olyan személyek számára, akiknek tartózkodási helye a panasztételi időpontban nem ismert, a bírói illetékesség helye München.

20 Az egyes rendelkezések érvénytelensége

Amennyiben a jelen Általános üzleti feltételek és szállítási feltételek egyes rendelkezései akár részben, akár egészben hatályukat veszítenék, vagy semmissé válnának, az nem érinti a szállítási szerződés egészének érvényességét.

 

II.  Országspecifikus speciális szállítási feltételek

1. A szállítási feltételek kiegészítése – Dánia:

 • A 5. pont kiegészítése: diákok, kisgyermekek, nyugdíjasok Dániában a szokásosnál alacsonyabb áron utazhatnak. Kérjük, ne feledje, hogy amennyiben kedvezményes áron foglal utat, vagy kedvezményes áron utazik, felszálláskor a járművezető érvényes személyazonosító igazolványa bemutatására fogja kérni Önt. A megrendelt gyermek-, diák- és nyugdíjas-jegyek kizárólag az érvényes személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényesek. Érvényes személyazonosító igazolvány bemutatása hiányában a kedvezményes árú jegy nem érvényes, és a buszra való felszálláshoz új, teljes árú jegyet kell váltania.
  A kötelező katonai szolgálati időt töltő dán katonák a szolgálatot igazoló megfelelő okmány és a személyazonossági igazolvány bemutatása esetén ingyenesen utazhatnak. Ülés foglalása szükséges, a foglalást a szolgaltatas@flixbus.hu e-mail címre írva kell igényelni.
 • A 11. pont kiegészítése: A 11.2., 11.3. és 11.5. záradékok nem alkalmazandók Dánián belüli járatokra. A 16 év alatti kiskorúak csak akkor utazhatnak kíséret nélkül Dánián belül - ideértve az átszállással járó utakat is - ha valamelyik szülőjük vagy törvényes gondviselőjük írásban tanúsította, hogy a szóban forgó kiskorú személy képes arra, hogy kíséret és felügyelet nélkül utazzon. A FlixBus határozottan nem vállal felelősséget a kiskorúak felügyeletéért. Dánián belül a gyermekek minden esetben a felnőtt jegyekhez képest csökkentett viteldíj ellenében utazhatnak. Maximum két 12 év alatti gyermek egy 16 év feletti kísérővel díjmentesen utazhat. Egy 12 év alatti gyermek egy 12 és 15 év közötti gyermek kíséretében díjmentesen utazhat.

2. A szállítási feltételek kiegészítése – Franciaország:

 • A 7.6 pont kiegészítése: Azon 18 év feletti utasoknak, akik Franciaországba és francia területeken belül utaznak, 2021. augusztus 9-től rendelkezniük kell az egészségügyi útlevél szempontjából releváns három egészségügyi igazolás egyikével: a teljes beoltottságot tanúsító igazolással, érvényes negatív RT-PCR teszttel vagy antigén teszttel, pozitív RT-PCR teszt eredménnyel a Covid-19 fertőzésből való felgyógyulás igazolására, amely legalább 11 napja került kiállításra, de 6 hónapnál nem régebbi.
  Azon utasok, akik nem tartanak maguknál megfelelő igazolást, kizárhatók az utazásból. Ebben az esetben nem jogosultak helyettesítő szállítási lehetőség igénybevételére.
  2021. szeptember 30. napjától ezek az intézkedések minden 12 év feletti utasra vonatkoznak.
 • A 11. pont kiegészítése: A 11.2., 11.3. és 11.4. záradékok nem alkalmazandók Franciaországon belüli járatokra és Franciaországból induló külföldi járatokra. A 16 év alatti kiskorúak csak a szülő vagy törvényes gondviselő kíséretében utazhatnak. A 16 és 17 év közötti fiatalkorúak esetében, akik Franciaországból más országba utaznak, a szülőnek vagy törvényes gondviselőnek kell gondoskodnia arról, hogy a fiatalkorú a határátlépéshez szükséges dokumentumokat és igazolványokat magánál tartsa (személyi igazolvány vagy útlevél).
 • A 12.2.1 pont kiegészítése: Ha a személy a következőkkel rendelkezik: - Franciaországban „rokkantsági” vagy „elsőbbségi” mobilitási és befogadási kártyával - Németországban rokkantsági kártyával a súlyosan fogyatékkal élők számára vagy orvosi igazolással - Olaszországban a regionális egészségügyi hatóság (ASL) vagy az Állami Szociális Jóléti Szervezet (INPS) által kiadott tanúsítvánnyal - A Cseh Köztársaságban a Cseh Köztársaságban kiállított érvényes ZTP/P kártyával (PS), és a fogyatékossága miatt megtagadják tőle a foglalást, a jegy kiadását vagy átadását vagy a fedélzeti beszállást, akkor kérheti, hogy egy általa választott másik személy kísérje el, aki képes az általa igényelt segítséget nyújtani. A kísérőnek 18 év felettinek és ingyenesen utazónak kell lennie, és lehetőség szerint ülőhelyet kell foglalnia a fogyatékkal élő személy vagy mozgáskorlátozott személy mellett.
 • A 12.2.3 pont kiegészítése: Az utazáshoz „rokkantsági” és „elsőbbségi” jelzéssel ellátott „mobilitási befogadó” kártyával rendelkező személyeket kísérő vakvezető kutyák vagy segítő kutyák engedélyezettek. A vakvezető és képzésben lévő kutyákat ugyanazok a jogok illetik meg a képzéseken. A vakvezető vagy segítő kutyát a vakvezető vagy segítő kutya azonosító tanúsítványával kell azonosítani. Ezeknek az állatoknak nem kell szájkosarat viselniük. Ezen kívül a nemzetközi járatokhoz kutyaútlevelet is velük kell vinni nemzetközi utazáshoz.
 • A 21.2 pont kiegészítése: Az Ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételt követően, és amennyiben 60 napon belül nem érkezik kielégítő válasz, az utast az Idegenforgalmi és Utazási Közvetítő ingyenes megkeresésével tájékoztatják a közvetítés lehetőségéről. Ez postai úton is megtehető levél küldésével a következő címre: MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17, vagy elektronikus úton, az alábbi linken elérhető online platformjukon keresztül benyújtva a kérelmet: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. A szállítási feltételek kiegészítése – Olaszország

 • A 11.1. pont kiegészítése: A 0 és 3 év közötti gyermekek csak megfelelő biztonsági gyermekülésben szállíthatók. Ezeket az üléseket az autóbuszon rendelkezésre álló kétpontos biztonsági övvel kell rögzíteni, és azokat a kiskorúakat kísérő felnőtteknek kell biztosítaniuk. A FlixBus nem vállal felelősséget a kiskorúakat kísérő felnőttek által biztosított biztonsági ülések alkalmasságáért és a jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért.

  A 3. életévüket betöltött kiskorúak csak akkor szállíthatók utasbiztonsági rendszer igénybevételével, ha azok megfelelő tanúsítvánnyal rendelkeznek és megfelelnek a gyermekek magasságának (az olasz Közlekedésbiztonsági törvény 172.6 cikke [Codice della Strada]).

  Ha az autóbusz nem rendelkezik jóváhagyott utasbiztonsági rendszerrel, a kiskorúakat normál biztonsági övvel kell szállítani, ám kizárólag abban az esetben, ha az megfelel a gyermekek magasságának. Ez a rendelkezés csak a 36 kg-nál kisebb testsúlyú gyermekekre vonatkozik.

  Kizárólag a kiskorúak felügyeletéért felelős felnőttek vonhatók felelősségre, ha nem tartják be ezen rendelkezéseket. A legfeljebb 36 kg súlyú és legfeljebb 150 cm magas utasok csak akkor utazhatnak gyermekbiztonsági rendszer használata nélkül, ha nem az első sorban ülnek, és egy legalább 16 éves utas kíséri őket.

  Nemzetközi járatok esetén,a 0 és 14 év közötti kiskorúak (akik még nem töltötték be a 14. életévüket) csak felnőtt kíséretében utazhatnak (szülők, törvényes gondviselő, más nagykorú személy). Ha a 14 év alatti kiskorúak nem szüleik vagy törvényes gondviselőjük kíséretében utaznak a nemzetközi járatokon, akkor az őket kísérő nagykorú személynek megfelelő engedéllyel kell rendelkeznie, és az illetékes rendőrkapitányságon (Questura) alá kell írnia egy beleegyező nyilatkozatot, amely a következő hivatkozás segítségével tölthető le.

  Az utazási engedély érvényessége a kiskorú lakóhelyén kívüli, meghatározott úti célú (egyirányú és/vagy oda-vissza út), egyszeri utazásra korlátozódik.

 • Ha a 14 és 15 év közötti kiskorúak (a 14. életévüket betöltött, de még a 15. életévet be nem töltött kiskorúak) felnőtt kísérete nélkül szeretnének nemzetközi járaton utazni, szüleiknek vagy törvényes gondviselőjüknek erre vonatkozóan írásos engedélyt kell adniuk, amelyet a jegyhez kell csatolni; az űrlap letölthető az alábbi linkről.

  Belföldi járatok esetén,a 0 és 10 év közötti kiskorúak (akik még nem töltötték be a 10. életévüket) csak felnőtt kíséretében utazhatnak (szülők, törvényes gondviselő, más nagykorú személy). Ha a 10 év alatti kiskorúak belföldi járatokon a szüleiken vagy törvényes gondviselőjükön kívül más felnőtt kíséretében utaznak, ez utóbbi személynek írásos engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a jegyhez kell csatolni; az űrlap letölthető az alábbi linkről.

  Ha a 10 és 15 év közötti kiskorúak (a 10. életévüket betöltött, de még a 15. életévet be nem töltött kiskorúak) felnőtt kísérete nélkül kívánnak belföldi járaton utazni, szüleiknek vagy törvényes gondviselőjüknek erre vonatkozóan írásos engedélyt kell adniuk, amelyet a jegyhez kell csatolni; az űrlap letölthető az alábbi linkről.

  A Flix és a FlixCompanies nem felelős a kiskorúak felügyeletéért.
 • A 12. pont kiegészítése: Olyan személy, akinek mozgásképessége fizikai (érzékszervi vagy mozgásszervi, állandó vagy átmeneti) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy károsodás, vagy bármely más fogyatékossági ok, illetve életkor miatt korlátozott a közlekedés igénybevételében, és akinek állapota megfelelő figyelmet, és a valamennyi utas számára nyújtott szolgáltatásnak az érintett sajátos igényeihez való hozzáigazítását igényli („Fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy” vagy „Fogyatékkal élő személy”).
 • A 12.2.1. pont kiegészítése: A kísérő személy ingyenesen utazhat, ha az utas bizonyítani tudja, hogy állandó kísérőre van szüksége. A fentiek bizonyítása a megfelelő dokumentum bemutatásával történik, amely igazolja, hogy az érintettnek utazáskor állandó segítségre van szüksége; Olaszországban a helyi egészségügyi hatóság (ASL) vagy az Országos Társadalombiztosítási Hatóság (INPS) állítja ki a szükséges egészségügyi igazolást (Certificato).
 • A 12.2.3. pont kiegészítése: A fogyatékkal élők segítő kutyái és a vakvezető kutyák ingyenesen szállíthatók a járatokon, a súlyos fogyatékosságot igazoló érvényes dokumentum, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány bemutatását követően (lásd a 12.2.1. pontot). Ezeknek az állatoknak szájkosarat kell viselniük, ha a járművezető vagy bármely utas ezt kéri.

4. A szállítási feltételek kiegészítése – Lengyelország:

 • A 2.2. pont kiegészítése: Ezek a rendelkezések nem zárják ki az utas jogát arra vonatkozóan, hogy módosítsa a szállítási szerződést, vagy hogy elálljon a szállítási szerződéstől abban a megállóban, ahol a busz megáll, a FlixBus Polska sp. z o.o. által üzemeltetett járatokon történő utazás során. Az utazás során a szállítási szerződéstől való elálláshoz a vezető előzetes értesítése szükséges. Az utazás során a szállítási szerződés módosításához a vezető előzetes tájékoztatása és új jegy vásárlása szükséges.
 • A 3.1. pont kiegészítése: A FlixBus Polska sp. z o.o. által üzemeltetett járatokra váltott menetjegyek a lengyel ÁFA-törvény szerint számlának minősülnek.
 • A 3.2.1. pont kiegészítése: A FlixBus Polska sp. z o.o. által üzemeltetett járatokra a kiválasztott járműveken lehet menetjegyet váltani.
 • A 3.5.4. pont kiegészítése: A Lengyelországon belüli utazásokra törvény szerinti kedvezményeket vehetnek igénybe az arra jogosult személyek, a tömegközlekedési kedvezményes utazás igénybevételéről szóló lengyel törvény és más jogszabályok alapján. Ebben az esetben a viteldíj mértékét a törvény szerinti kedvezmény és az adott útra megállapított, érvényes viteldíjlista alapulvételével kell meghatározni. Az utasok kötelesek felszállás előtt bemutatni a kedvezményre jogosító érvényes dokumentumokat. A törvény szerinti kedvezményekre és a jogosultságot igazoló érvényes dokumentumokra vonatkozó információk itt találhatók meg.
 • A 5. pont kiegészítése: A FlixBus Polska sp. z o.o. által üzemeltetett szolgáltatások vonatkozásában az 5. pontban meghatározott rendelkezések az ingyenes vagy kedvezményes utazási jogosultságot igazoló érvényes dokumentumok hiánya megállapításának esetén is alkalmazandók.
 • A 5.3. pont kiegészítése: A FlixBus Polska sp. z o.o. által üzemeltetett szolgáltatások vonatkozásában a növelt értékű viteldíj a megfelelő viteldíj és a kiegészítő viteldíj összege lesz: 150 PLN - amelyet az ellenőrzés során vagy 200 PLN - amelyet a fizetési felszólítás kibocsátásakor kell megfizetni.
 • A 5.4. pont kiegészítése: A FlixBus Polska sp. z o.o. által üzemeltetett szolgáltatások vonatkozásában a növelt értékű viteldíj és a kiegészítő viteldíj visszatérítésre kerül és töröljük a fizetési felszólítást, miután 15 PLN kezelési költséget megfizet, és ha az utas az utazást követő legfeljebb 7 napon belül bemutatja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján az érintett utazásra rendelkezett foglalással, illetve jogosult ingyenes vagy kedvezményes viteldíjra. A vonatkozó dokumentumokat a kapcsolatfelvételi űrlap útján kell elküldeni a https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=hu címre vagy ajánlott levélben a következő címre: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Varsó, Lengyelország.
 • A 9.3. pont kiegészítése: Lengyelországban a buszok fedélzetén tilos az alkoholfogyasztás.
 • A 9.5. pont kiegészítése: A FlixBus Polska sp. z.o.o. által üzemeltetett járatokon a 9.5-ös pont olyan formában alkalmazandó, hogy az utasnak olyan összegű kártérítést kell fizetni, amekkora mértékű kár ténylegesen keletkezett.
 • A 12. pont kiegészítése: Lengyelországban, valamint a FlixBus Polska sp. z o.o. által üzemeltetett szolgáltatások esetében a 12.2.3. és a 12.2.4. bekezdések alkalmazandók a fogyatékkal élő, segítő kutyákkal utazó személyekre a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. A következő rendelkezések alkalmazandók:
 • A 12.2.3. pont kiegészítése: Fogyatékkal élő személy segítő kutyája különdíj nélkül szállítható, feltéve, hogy hámot visel, és a fogyatékkal élő személy rendelkezik a segítő kutya ilyen státuszát igazoló tanúsítvánnyal és a szükséges állatorvosi védőoltások megtörténtét igazoló tanúsítvánnyal. Ezen állatoknak nem szükséges szájkosarat viselniük.
 • A 12.2.4. pont kiegészítése: A rendelkezés nem alkalmazandó.
 • A 17. pont kiegészítése: Lengyelország esetében nem a 17. pontban található szabályozások alkalmazandók, hanem az alábbi felelősségviseléssel kapcsolatos rendelkezések (17.8.1–17.8.9) a lengyel polgári jognak és a lengyel személyszállítási törvénynek megfelelően:
 • A 17.8.1. pont kiegészítése: Azon panaszokat, amelyek a személyszállító vállalkozással kötött személyszállítási szerződésből adódnak, formanyomtatvány kitöltése útján a Flix weboldalain keresztül írásban kell elküldeni a FlixBusnak, vagy írásban, ajánlott levél formájában a következő címre kell postázni: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Polen. A panaszok a tárgyát képező körülmények fellépésének napjától számított egy éven belül nyújthatók be.
 • A 17.8.2. pont kiegészítése: A panasznak tartalmaznia kell különösen a panaszt benyújtó személy megjelölését, a körülmények leírását és az ebből eredő vádakat, az elszenvedett kár megjelölését, az igény meghatározását és a panaszt benyújtó személy aláírását. A panaszhoz csatolni kell az eredeti jegyet vagy annak másolatát, valamint a szállítási szerződés megkötésére vonatkozó további dokumentumokat, ideértve azokat is, amelyek az ingyenes vagy kedvezményes utazásra vonatkozó jogosultságot igazolják.
 • A 17.8.3. pont kiegészítése: A poggyászra vonatkozó panaszok esetén ismertetni kell a pontos kárt és a körülményeket, amelyek során az keletkezett.
 • A 17.8.4. pont kiegészítése: Amennyiben a panasz a fent megnevezett feltételeket nem tartalmazza, utólag kell benyújtani ezeket az információkat. A személyszállító vállalkozás ebben az esetben felszólítja a panaszost, hogy pótolja ezeket az információkat a kérelem beérkezését követő 14 napon belül. Amennyiben a panaszos nem reagál a határidőn belül a felszólításra, a panasz nem kerül további feldolgozásra.
 • A 17.8.5. pont kiegészítése: A személyszállító vállalkozás a kitöltött panasz beérkezésétől számított 30 napon belül elbírálja a panaszt.
 • A 17.8.6. pont kiegészítése: További feltételeket és a panaszkezelési eljárás részletes szabályait a lengyel Személyszállítási törvény és annak végrehajtási rendeletei tartalmazzák.
 • A 18. és 19. pont kiegészítése: Ezek a rendelkezések nem alkalmazandók a FlixBus Polska sp. z o.o. által üzemeltetett járatokra.

5. A szállítási feltételek kiegészítése – Cseh Köztársaság

 • A 3.3.3. pont kiegészítése: A cseh Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény módosított 1840. cikke szerint a távértékesítéssel megkötött szerződésekből eredő kötelezettségekre vonatkozó különleges rendelkezések, amelyek alapján a fogyasztó tizennégy napon belül elállhat a szerződéstől, nem alkalmazhatók a személyszállítási szerződésekre.
 • A 11.2.-11.4. pont kiegészítése: A 11.2-11.4 pontok korhatárai helyett a hat évnél fiatalabb gyermekek csak 10 évnél idősebb személy kíséretében utazhatnak.
 • A 11.5. pont kiegészítése: A legfeljebb hat éves utasok ingyenesen utazhatnak; ez nem vonatkozik a második és a további gyermekekre, akiket ugyanaz a személy kísér, vagy ha a gyermek külön ülőhelyet kap a kísérő utas kérésére. A 6 és 18 év közötti utasok csökkentett viteldíjakon utazhatnak.
 • A 12. pont kiegészítése: Csehországon belül a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek kedvezményes áron utazhatnak, amennyiben érvényes, Csehországban kiállított ZTP-kártyát vagy ZTP/P-kártyát tudnak felmutatni.
 • A 12.2.1. pont kiegészítése: Egy kísérő személy ingyen utazhat, ha az állandó kíséret szükségessége igazolt. Ennek igazolása az utazás megkezdése előtt, az állandó kíséretet előíró dokumentumok felmutatásával történik; Csehországban ez a dokumentum a Csehországban kiadott érvényes ZTP/P-kártya.
 • A 12.2.4. pont kiegészítése: A rendelkezés nem alkalmazandó.
 • A 16.2. pont kiegészítése: Ha egy utasnak egyirányú jegye van egy olyan egyirányú járatra, amely az indulási helyen 60 percet vagy többet késik, és az utas úgy dönt, hogy lemond az utazásról, jogosult az utazás árának visszatérítésére.
 • A 17.1.-17.3., 17.6. és 17.7. pont kiegészítése: A jogszabályon alapuló felelősségi rendelkezések alkalmazandók.
 • A 17.4.2. pont kiegészítése: A benne foglalt rendelkezések helyett a következők alkalmazandók: az utas jogosult a poggyásztérben szállított, bizonyítottan az elveszett poggyászból eredő kár megtérítésére, legfeljebb 3000 CZK összeg erejéig.
 • A 18. pont kiegészítése: Jelen Általános szállítási feltételek mellett, a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium vasúti és közúti személyszállításra vonatkozó közlekedési szabályokról szóló 175/2000. sz. rendeletét vagy más vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni.
 • A 19. pont kiegészítése: Kiegészítő szállítási feltételek Csehország vonatkozásában 

6. A szállítási feltételek kiegészítése – Svédország

 • A 16.2. pont kiegészítése: 
  • 150 km össztávolság alatti járatok esetében bekövetkező késések (pl. az Arlanda és Stockholm C között közlekedő 690-es járat)
   • A 150 km össztávolság alatti járatokkal megtett utazások esetén, ha a késés időtartama meghaladja a 20 percet, eltérő rendelkezések alkalmazandóak.
   • Az utasok más szállítási módot vehetnek igénybe, vagy folytathatják az utazást a késedelemmel érintett járattal, az utasok mindkét esetben jogosultak kártérítést igényelni. A kártérítési igény benyújtásának alapja nem az Ön által ténylegesen megtett távolság, hanem az Ön által igénybe vett buszjárat által megtett össztávolság.
  • Kártérítés egyéb szállítási módokért.
   • Ha észszerűen feltételezhető, hogy az utasok az úti célhoz 20 percnél hosszabb késedelemmel érnek el, az utasok jogosultak az utazáshoz más szállítási módot igénybe venni, majd az alternatív szállításért kártérítést igényelni. Az alternatív szállítás lehet például tömegközlekedés, taxi vagy saját autó. A taxiút megtérítésére vonatkozó kérelmet csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pontosan a lefoglalt vagy tervezett állomások között történt.
   • Az alternatív szállítási mód költségeinek észszerű mértékűnek kell lenniük az adott körülmények között, és nem haladhatják meg a Társadalombiztosítási törvényben (2010:110) meghatározott árképzési alapösszeg 1/40-ed részét (ez az összeg 2020-ban 1182,50 svéd korona). Az észszerű mértékű költséget illetően nincsenek előre meghatározott értékhatárok, azt egyedi elbírálás alapján kell meghatározni.
   • Az utasok járatkésés esetén abban az esetben is jogosultak lehetnek egyéb szállítási mód igénybevételéért kártérítést igényelni, ha nem tudtak menetjegyet vásárolni. Ez abban az esetben érvényes, ha a járat 20 percnél többet késik, és az utasok kifejezetten a késéssel érintett járattal kívántak utazni. Bizonyítékot kell szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy az utasok tettek bizonyos utazási előkészületeket, például megjelentek a buszmegállóban/buszállomáson, hogy felszálljanak a késéssel érintett járatra. 
  • Jegyárak visszatérítése
   • Amennyiben az utasok a késedelemmel érintett járattal kívánják folytatni az utazást, jegyár-visszatérítésre jogosultak az alábbiak szerint:
    • Ha a járat 20 percnél többet késik, a jegyár 50 százalékának visszatérítésére jogosultak.
    • Ha a járat 40 percnél többet késik, a jegyár 75 százalékának visszatérítésére jogosultak.
    • Ha a járat 60 percnél többet késik, a jegyár 100 százalékának visszatérítésére jogosultak.
   • Az alternatív szállítási mód igénybevételéért járó kártérítést igénylő utasoknak a járatkésés dátumától számított két hónapon belül be kell nyújtaniuk erre vonatkozó igényüket.

7. A szállítási feltételek kiegészítése – Egyesült Királyság

 • A 11.3. pont kiegészítése: Az Egyesült Királyságon belüli utazásokra vonatkozik.
 • A 11.4.pont kiegészítése: Az olyan szolgáltatások esetén, amikor az Egyesült Királyság területén kívülre történik az utazás, a gyermeknek legalább 16 évesnek kell lennie ahhoz, hogy egyedül utazhasson.

8. A szállítási feltételek kiegészítése – Spanyolország

 • A 19. pont kiegészítése: A Flix SE kifejezetten elutasítja és kizárja a Közlekedési Választottbírósági Testületek hatáskörét az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos viták rendezése tekintetében. Ha az utasok a Közlekedési Választottbírósági Testülethez nyújtanak be igényeket, akkor tájékoztatást kapnak az alternatív vitarendezési lehetőségekről.

9. A szállítási feltételek kiegészítése – Görögország

 • A 9. pont kiegészítése: Az utasokra a következő kötelezettségek érvényesek:
  • Az utasok nem hangoskodhatnak (például nem használhatnak rádiót kihangosítva).
  • Nem ragaszthatnak fel matricákat, nem osztogathatnak nyomtatott anyagokat, nem folytathatnak kereskedelmi tevékenységet, nem folytathatnak propaganda-tevékenységet, nem játszhatnak hangszeren, illetve nem kéregethetnek.
 • A 11.2. pont kiegészítése: Azon gyermekek és kiskorúak, akik még nem töltötték be a 7. életévüket, csak felnőtt kíséretében utazhatnak az összes nemzeti és nemzetközi menetrend szerinti járaton.
 • A 11.3. pont kiegészítése: A 7 és 14 év közötti gyermekek és kiskorúak csak abban az esetben utazhatnak egyedül, ha a foglalás során valamelyik szülő vagy a törvényes gyám írásban megerősítette, hogy az érintett kiskorú képes arra, és olyan állapotban van, hogy kísérő és felügyelet nélkül is megkezdheti az utazást. A Flix, a FlixCompanies és ezek leányvállalatai kifejezetten kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget kiskorú utas felügyeletéért. Egyedül utazó gyermekek nem utazhatnak éjszakai járatokon és nemzetközi határokon átlépő járatokon. Továbbá, az egyedül utazó gyermekek nem vehetnek részt átszállásos csatlakozással járó utakon.
 • A 11.4. pont kiegészítése: A Görögország és az EU tagállamai közötti járatokon a 6. életévüket betöltött gyermekek és kiskorúak önállóan utazhatnak. Kísérővel utazó gyermekek esetén, a babakocsit a gyermek kísérőjének el kell helyeznie a poggyásztérben.
 • A 16.1. pont kiegészítése: A Görögország és más tagállamok között utazó utasok, az utas felelősségére és a járművezető vagy a fuvarozó más felhatalmazott személyzete megítélése szerint a jármű telítettségétől (kapacitásától) és az utasok biztonságától (a segítőkutyák kivételével) függően akkor szállíthatnak kisállatokat, ha:
  • azokat biztonságos, zárt, legfeljebb 70 cm x 40 cm x 50 cm méretű szállítódobozban helyezik el;
  • a kisállatok gazdájuk vagy gondozójuk kísértében utaznak;
  • a kisállat gazdája vagy gondozója magánál tartja az állat nevére kiállított egészségügyi kártyát - útlevelet;
  • a kisállat gazdája vagy gondozója az állat közelében marad, és gondoskodik arról, hogy az ne okozzon sérülést illetve kellemetlenséget a többi utasnak.
  • a kisállatot a járművek üres tereiben helyezik el, nem akadályozva a folyosók, a fel- és leszállási pontok és a jegyérvényesítési pontok forgalmát, annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék a többi utas biztonságos szállítását.
  • Helyközi és közösségen belüli menetrend szerinti és különjárati járatok esetében az állatokat kötelezően az utastérben kell szállítani, és semmiképpen sem helyezhetők el a csomagtérben (beleértve a csomagokban elhelyezett állatokat is).
  • A segítőkutyákat, nevezetesen a vakvezető kutyákat és a mozgáskorlátozottak számára kiképzett segítőkutyákat, valamint a szolgálati kutyaként való kiképzés alatt álló kutyákat az alábbiak szerint kell szállítani:
  • Ketrec és szájkosár nélkül, ha van pórázuk, a méretüktől függetlenül.
  • A segítőkutya gazdájának, vagy adott esetben kiképzőjének, magánál kell tartania és a jegyvizsgáló vagy a külön erre a célra felhatalmazott személyzet kérésére fel kell mutatnia a törvényben meghatározott dokumentumokat, amelyek igazolják az állat kiképzésének megfelelőségét (ha kiképzett vagy kiképzés alatt áll), egészségi állapotát, valamint azt, hogy a kutya gazdája vagy kiképzője rendelkezik a megfelelő tanúsítvánnyal és az állat felett való rendelkezési jog igazolásával.
  • Abban az esetben, ha az állat gazdája vagy kiképzője valamelyik EU tagállam vagy harmadik ország állampolgára, viszont rövid ideig Görögországban tartózkodik, akkor a származási ország hivatalos szerve vagy hatósága által kiállított, szükséges dokumentumokat angol nyelvre kell fordíttatni. Hosszú távú görögországi tartózkodás esetén (pl. munkavállalás, állandó tartózkodás stb.), a fent említett dokumentumokat a külföldi görög hatóságoknak (nagykövetségek stb.) a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően hivatalosan le kell fordíttatniuk görög nyelvre.
  • A segítőkutya gazdájának, vagy adott esetben kiképzőjének, gondoskodnia kell a jármű tisztaságának fenntartásáról, valamint a többi utas akadálytalan áthaladásáról és mozgásáról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy kár okozása esetén a Polgári Törvénykönyvben foglalt, az állattartó által más személynek okozott kárért való felelősségére vonatkozó általános rendelkezések alkalmazandók (CV 924. cikk).

 • A 14. pont kiegészítése: A fuvarozó és társvállalatai kötelesek kiterjeszteni biztosítási fedezetüket az utasokra közúti baleset esetén, a szállítás teljes időtartama alatt, a járműre való felszállás időpontjától, azt is beleértve, a leszállás időpontjáig bezárólag.